فرهنگی - آرشیو

سازمان دانشجویان در سالی که گذشت

سازمان دانشجویان در سالی که گذشت

مدیر شعبه سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، با اشاره به برنامه های این سازمان در یک سال اخیر گفت: به مناسبت سالروز تاسیس این نهاد برنامه های سازمان دانشجویان از ۱۵ شهریور ۹۹ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ در قالب اینفوگرافی تهیه شد.

ادامه مطلب