قوانین و مقررات آموزشی

تعداد بازدید:۷۱۴۲

آیین نامه و مقررات مراکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی

 

ثبت نام فراگیر :

هر یک از متقاضیان ثبت نام در دوره های آموزشی لازم است با توجه به نوع دوره، مراحل زیر را طی نمایند:

1) تکمیل فرم ثبت نام از طریق نرم افزار آموزشی و تحویل مدارک مورد نیاز به مرکز.

2) در خصوص دوره های زبان خارجی، شرکت در آزمون تعیین سطح (در صورت عدم شروع از سطح 1) و کسب حدنصاب نمره قبولی الزامی است.

تبصره: تعیین حدنصاب نمره قبولی به عهده ی گروه های آموزشی مستقر در مراکز آموزشی تخصصی واحد ها می باشد.

3) پرداخت شهریه دوره موردنظر به حساب سیبا به شماره 0105630955003 بانک ملی به نام مرکز آموزش جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی و تحویل به همراه مدارک مورد نیاز برای ثبت نام.

انصراف فراگیر :

درصورتی که فراگیر پس از پذیرش و ثبت نام در دوره آموزشی، نسبت به انصراف اقدام و فرم مربوط را در نرم افزار آموزشی تکمیل و به مرکز ذی ربط تحویل نماید طبق یکی از موارد زیرعمل خواهد شد:

1) درصورتی که انصراف فراگیر قبل از تشکیل اولین جلسه باشد،10% از شهریه کسر و 90% به وی مسترد خواهد شد.

2) در صورتی که انصراف، بعد از تشکیل اولین جلسه باشد، 25% از شهریه به عنوان خسارت کسر و 75% شهریه به وی مسترد می­گردد.

3) در صورتیکه فراگیر پس از تشکیل دو جلسه انصراف دهد، 50% از شهریه به عنوان خسارت کسر و50% مسترد خواهد گردید.

4) پس از تشکیل جلسه سوم، شهریه،مسترد نخواهد شد.

حضورغیاب:

- فراگیر موظف به حضور مرتب در کلاس­ها طبق برنامه تعیین شده می­باشد و غیبت فراگیر در یکی از موارد  ذیل موجب محروم شدن وی از امتحان و عدم صدور گواهینامه خواهد بود.

1) غیبت غیرموجه بیش از یک هشتم کل ساعات دوره.

2) افزایش مجموعه غیبت های موجه و غیرموجه از یک چهارم کل ساعات دوره.

3) فراگیر در طول دوره به علل موجه و با اطلاع مدیر مرکز میتواند از یک ترم مرخصی تحصیلی استفاده نماید و بیش از آن، مطابق ضوابط مرکز آموزش با وی رفتار خواهد شد.

** توجه: در خصوص دوره های زبان خارجی بعد از مرخصی، امتحان تعیین سطح به عمل خواهد آمد.

ارزیابی تحصیلی فراگیر:

-حضور فراگیر در جلسه ی امتحان پایان ترم الزامی است.

-حداقل نمره قبولی 70 از 100 می­باشد.

-اعطای گواهینامه پایان دوره منوط به تحویل کارت عضویت و کسب امتیازات لازم می­باشد.

-مهلت درخواست صدور گواهینامه فقط تا شش ماه پس از اتمام دوره می­باشد. بدیهی است صدور گواهینامه پس از شش ماه، منوط به اخذ 2% از شهریه دوره خواهد بود.

-امتحان مجدد در صورت موجه بودن غیبت فراگیر(بیماری، فوت بستگان درجه یک) و مردود شدن دوره، با تایید مدیر مرکز آموزشی و پس از پرداخت 20% شهریه بلامانع است.

**توجه: تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت فراگیران به عهده ی مرکز آموزشی می­باشد.
جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید

کلید واژه ها: قوانین و مقررات مقررات آموزشی قوانین آموزشی قوانین جهاددنشگاهی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی رویش ثبت نام دوره

آخرین ویرایش۲۱ بهمن ۱۳۹۸