اساسنامه سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی

تعداد بازدید:۱۹۴۴

 

مقدمه:

به منظور سازماندهی مطلوب و توسعه (ارتقاء) مشارکت دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، علمی، صنفی و فوق برنامه و در جهت تحقق استراتژی برنامه اول توسعه جهاد دانشگاهی مبنی بر « تأکید بر تقویت فرهنگ و ارزشهای اسلامی در جامعه و بخصوص در نسل جوان و دانشجویان دانشگاهها، مطابق این اساسنامه، «سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی » تأسیس می‌شود.

 

فصل اول : کلیات

ماده 1 : تعریف

«سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی» تشکیلاتی است وابسته به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی که در این اساسنامه، اختصاراً «سازمان» نامیده می‌شود.

تبصره: مرکز سازمان در تهران بوده اما سازمان می‌تواند با تصویب شورای مرکزی سازمان، در سایر نقاط کشور شعبه دایر نماید.

 

ماده2: هدف

هدف از تأسیس سازمان دانشجویان، ایجاد زمینه برای کشف، شکوفایی و اعتلای استعدادهای اجتماعی، سیاسی، هنری، علمی و فرهنگی دانشجویان و ارتقای همکاری و مشارکت آنان در زمینه‌های فوق‌الذکر است.

 

فصل دوم : سیاستها و خط مشی‌ها

ماده3: سیاستها و خط مشی‌های سازمان

1-3  تأکید بر فرهنگ اصیل اسلامی و ارزشهای انقلاب اسلامی مصّرح در آراء و اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) رهبر معظم انقلاب اسلامی، و قانون اساسی

2-3 جمهوری اسلامی در شئون سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و عملیاتی سازمان

3-3  تعدد و تنوع بخشیدن به فعالیتها متناسب با ابعاد زندگی نسل جوان (دانشجویان)

4-3  بهره‌گیری از حرکتهای‌ خودجوش دانشجویی و جلب ‌مشارکت دانشجویان در اداره‌ سازمان

5-3  جذب و سازماندهی‌ نیروهای ‌دانشجویی در عرصه‌های‌ سازندگی و موقعیت‌های ‌ویژه‌ کشور

6-3  تأکید بر فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و خدماتی در مناطق محروم

7-3  اهتمام به برقراری ارتباطات بین المللی بین دانشجویان ایرانی و دانشجویان سایر کشورها بویژه کشورهای اسلامی

                                       

فصل سوم : وظایف

ماده 4: وظایف سازمان

1-4  بسط و گسترش فرهنگ مکتوب با تأکید بر انتشار آثار دانشجویان

2-4   انجام مطالعات و پژوهشهای دینی، علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و برپایی همایشهای سیاسی و معارف اسلامی

3-4     ارائه مشاوره‌های روانشناسی در قالب مراکز مشاوره با همکاری اساتید و متخصصان مربوط

4-4   ارائه خدمات گوناگون به مناطق محروم از طریق برپایی اردوهای دانشجویی بویژه در شرایط اضطراری و وضعیت‌های ویژه

5-4   تشکیل صندوق همیاری جهت حمایت مالی از دانشجویان

6-4   برقراری ارتباطات بین المللی دانشجویی در چارچوب اهداف  سازمان

7-4   زمینه‌سازی برای اشتغال حین تحصیل و پس از تحصیل دانشجویان

8-4   شناسایی، معرفی و حمایت از استعدادهای‌برتردانشجویی در عرصه‌های‌علمی و فرهنگی

9-4   غنی‌سازی اوقات فراغت و اهتمام به پرورش جسم و روح دانشجویان از طریق برنامه‌های ورزشی با تأکید بر ورزشهای طبیعی و کوهنوردی

10-4   همکاری در برگزاری‌ دوره‌های‌آموزشی کوتاه‌مدت ‌کاربردی ویژه‌ دانشجویان (امدادگری‌ و ...)

11-4    مبارزه فرهنگی با فقر و فساد و تبعیض

12-4    مشارکت در برنامه‌های زیست محیطی

 

فصل چهارم ارکان و تشکیلات

ماده 5: ارکان سازمان

1-5  مجمع عمومی

2-5  شورای مرکزی

3-5  رئیس

4-5  شعب سازمان

 

ماده 6: مجمع عمومی

مجمع عمومی متشکل از رئیس جهاددانشگاهی (رئیس مجمع)، اعضای شورای مرکزی سازمان، و کلیه معاونان فرهنگی واحدهای جهاد دانشگاهی (رؤسای شعب) خواهد بود. مجمع عمومی حداقل سالی یکبار و در موارد اضطراری به درخواست رئیس مجمع تشکیل جلسه خواهد داد.

تبصره: جلسه ‌مجمع با حدنصاب  اعضاء تشکیل می‌شود و مصوبات آن لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

ماده 7: وظایف مجمع عمومی

االف) سیاستگذاری و تعیین خط مشی سالانه سازمان

ب) استماع و تأیید گزارش عملکرد اجرایی و مالی سازمان

ج) ارائه هرگونه پیشنهاد در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان

د) تصویب آیین‌نامه داخلی جلسات مجمع عمومی

 

ماده 8: ترکیب اعضای شورای مرکزی سازمان

شورای مرکزی سازمان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری سازمان بوده و تعداد اعضاء و ترکیب آن بدین قرار است:

1-    رئیس جهاد دانشگاهی (رئیس شورای مرکزی)

2-    نماینده هیأت امنای جهاد دانشگاهی (به انتخاب هیأت امناء)

3-    معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی

4-    سه نفر از معاونان فرهنگی واحدهای جهاد دانشگاهی به انتخاب آنان

5-   رئیس سازمان دانشجویان

6-  چهار نفر از دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تبصره1: احکام اعضای شورای مرکزی از سوی رئیس جهاد دانشگاهی برای مدت 3 سال صادر خواهد شد.

تبصره2: دبیری شورا به عهده معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی خواهد بود.

تبصره3: نمایندگان داتشجویان در دوره اول به پیشنهاد معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و تصویب شورای مرکزی سازمان و در دوره‌های بعد از سوی مجمع عمومی سازمان انتخاب خواهند شد.

تبصره4: ضوابط نحوه انتخاب دانشجویان توسط رئیس سازمان تدوین، توسط شورای مرکزی بررسی و تصویب، توسط مجمع عمومی تأیید نهایی می‌گردد.

 

ماده9: وظایف شورای مرکزی سازمان

1-9  بررسی و تأیید برنامه و بودجه سالانه سازمان و ارائه آن به مراجع ذیربط

2-9   بررسی و تأیید گزارش عملکرد سالانه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی

3-9   بررسی و تأیید نمودار تشکیلاتی سازمان و ارائه آن به هیأت امناء

4-9   تصویب آئین ‌نامه داخلی جلسات شورای مرکزی

5-9   تصویب آئین نامه‌ها و دستورالعملهای مورد نیاز سازمان

6-9   نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و امور اجرایی سازمان

7-9   بررسی و تصویب تأسیس شعب سازمان

8-9   بررسی و تصویب طرحها، برنامه‌ها و موضوعات پیشنهادی رئیس یا اعضای شورای مرکزی سازمان

9-9   بررسی و تأیید عملیات و تراز سالانه مالی سازمان و ارائه به مجمع عمومی

10-9     تهیه و پیش‌نویس سیاستها و خط‌مشی‌های سازمان جهت ارائه به مجمع عمومی

 

ماده 10: رئیس سازمان به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی سازمان به پیشنهاد معاون فرهنگی جهاد، تصویب هیأت امناء و با حکم رئیس جهاد دانشگاهی برای مدت 3 سال منصوب و تمدید مسئولیت وی برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

تبصره: قبول استعفا و یا عزل رئیس سازمان به عهده رئیس جهاد دانشگاهی خواهد بود.

 

ماده 11: وظایف رئیس سازمان

1-11   اجرای مصوبات شورای مرکزی سازمان

2-11   انجام کلیه امور اجرایی و اداری و نظارت بر حسن جریان امور سازمان

3-11  تهیه و تنظیم برنامه‌های سازمانی در جهت تحقق اهداف و وظایف سازمان و ارائه هرگونه پیشنهاد به شورای مرکزی در جهت ارتقای کیفی و سازمان.

4-11  استخدام، انتصاب، انفصال، ارتقاء و اعطای پاداش و حقوق به کارکنان سازمان در چارچوب آیین‌نامه‌های جهاد دانشگاهی و مصوبات شورای مرکزی سازمان

5-11 افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکها و مؤسسات اعتباری در چارچوب مقررات و ضوابط جهاد دانشگاهی و پس از تصوب شورای مرکزی سازمان

6-11   امضای کلیه مکاتبات اداری سازمان و اسناد مالی تعهدآور سازمان در چارچوب مقررات جهاد دانشگاهی

7-11   تهیه و تنظیم برنامه بودجه سالانه سازمان و ارائه آن به شورای مرکزی جهت تصویب

8-11     تهیه و تنظیم گزارش تراز سالانه سازمان در پایان سال مالی و ارائه آن به شورای مرکزی

9-11   تهیه و تنظیم گزارش عملکرد  سالانه سازمان و ارائه آن به شورای مرکزی

10-11   تهیه و تنظیم نمودار تشکیلاتی سازمان و ارائه آن به شورای مرکزی جهت تصویب

11-11     تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مورد نیاز سازمان و ارائه آن به شورای مرکزی

12-11     برنامه ریزی، نظارت، هماهنگی و ارزیابی عملکرد شعب و مراکز تابعه

13-11     ایجاد زمینه‌های لازم برای مشارکت دانشجویان در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سازمان

 

ماده 12: شعب سازمان

به منظور مشارکت هرچه بیشتر دانشجویان کشور در فعالیت‌های سازمان، سازمان دانشجویان می‌توانند با تصویب شورای مرکزی و مطابق آئین‌نامه‌های مربوط به تشکیل شعب در واحدهای

جهاد دانشگاهی اقدام نماید .

تبصره: معاونان فرهنگی واحدها مسئولیت شعب را عهده‌دار می‌باشد.

 

فصل پنجم : امور مالی

ماده 13: منابع مالی سازمان

1-   اعتبار تخصیصی سالانه از بودجه جهاد دانشگاهی

2-   کمک‌های  جهاد دانشگاهی و سازمانهای ذیربط

3-   درآمد حاصل از فروش یا ارائه تولیدات و خدمات علمی و فرهنگی

4-   حق عضویت

5-   کمک‌های  داوطلبانه و هدایای مردمی

 

ماده 14: سازمان از نظر مالی مستقل بوده و از نظر قانونی مشمول آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاد دانشگاهی می‌باشد.

ماده 15: سازمان می‌تواند از تسهیلات بانکها و مؤسسات اعتباری، طبق ضوابط جهاد دانشگاهی استفاده کند.

ماده 16: انحلال سازمان به پیشنهاد شورای مرکزی، تأیید مجمع عمومی و انحلال شعب به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای مرکزی خواهد بود.

 ماده 17: بازنگری این اساسنامه در هفتاد و یکمین جلسه مورخ 4/6/81 هیأت امنای جهاد دانشگاهی در 17 ماده و 8 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین گردید.

کلید واژه ها: اساسنامه سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۸