مرکز افکارسنجی (ایسپا)

تعداد بازدید:۳۴۵۹

عفت خسروی زادنبه

مدیر مرکز افکار سنجی دانشجویان (ایسپا) شعبه خراسان جنوبی

 

نظرسنجی مجرا و بستری برای مشارکت شهروندان در امر سیاست گذاری و حکمرانی است. آن فرصتی است که به شهروندان داده می شود تا به صورت غیرمستقیم و ناشناس با کارگزاران، سیاست گذاران و برنامه ریزان حرف بزنند و آنچه را که در ذهن و درون خود دارند، هویدا سازند. از طرف دیگر، سیاست گذاران به چگونگی و کم و کیف داوری شهروندان نسبت به سیاست ها، برنامه ها، راهبردها و گفتمان هایی که در مقام نظر و عمل به تحقق آنها کمر همت بسته اند، آشنا می شوند.

مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در خراسان جنوبی از ابتدای شکل گیری با تمرکز بر اهداف این مرکز توانسته بین دستگاههای دولتی چندین طرح نظرسنجی را انجام دهد که اجرای صحیح و علمی آن باعث شده امروزه بعنوان یکی از مهمترین مراکز علمی نظرسنجی در استان شناخته شود.
ثمره دو دهه فعالیت جهادگران دانشگاهی در مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) شعبه خراسان جنوبی، اجرای بیش از 250 طرح نظرسنجی در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نیز آموزش و تربیت پرسشگران جوان دانشجو در شهرهای استان بوده است. گفتنی است تاکنون طیف وسیعی از نهادها و سازمان های تصمیم ساز و تصمیم گیردر بخش دولتی و نیز شرکت های خصوصی از نتایج این طرح ها بهره مند شده اند.


چشم انداز مرکز:

1. مهمترین مرکز افکار سنجی درسطح استان
2. مرکزی خودکفا با توجه به داشتن نیروهای خبره و پرسشگرانی کار آزموده در همه شهرهای استان
3. معرفی مرکز به دستگاه های اجرایی استان بعنوان علمی ترین مرکز استان با توجه به اهداف آن


دستاوردها و فعالیت های مرکز:

1. اجرای بیشاز 250 طرح نظرسنجی در دو ده اخیر
2. کسب رتبه های برتر در برخی از طرح های ملی
3. اجرای طرح های انتخاباتی

توانمندی های مرکز:

1. اجرای طرحهای نظرسنجی در زمینه های مختلف در سطح استان و کشور
2. تلاش در برقراری ارتباط با مسولین استانی و تعامل بین دانشگاهها در استان جذب طرحهای نظرسنجی
3. شناسایی اکیب های اجتماعی و معرفی آن به مسوولین در جهت سازماندهی آسیب ها به صورت علمی

کلید واژه ها: افکارسنجی افکار سنجی ایسپا ispa نظر سنجی نظرسنجی پرسشنامه پرسشگر مرکز افکار مرکز افکار سنجی طرح نظرسنجی afkarsanji afcarsanji نظرسنجی انتخاباتی

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱