مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

تعداد بازدید:۳۴۷۳

 

آسیه خزیمه نژاد

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

 

با توجه به نقش تعیین‌کننده و تاثیرگذار روابط عمومی جهت معرفی و پیشبرد اهداف سازمانی روابط‌عمومی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با رویکرد ارتباط سازنده درون و برون‌سازمانی اقدامات متنوعی انجام داده است.

اطلاع رسانی

اطلاع‌رسانی به عنوان یکی از محورهای اساسی فعالیت‌های روابط عمومی توانسته است تا حدودی چهره شناخته شده‌ای از این وحد در سازمان‌های مرتبط و رسانه‌ها ارائه کند وآن رابه عنوان نهادی که در زمینه‌های مختلف قابلیت همکاری با سازمان‌های تصمیم‌گیرنده و تولید خبرهای متنوع را داراست،مطرح کند. در این راستا اقدامات زیر در حوزه روابط عمومی صورت می‌پذیرد.

پایگاه اینترنتی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی: با انگیزه اطلاع‌‌رسانی ومعرفی بخش‌های مختلف جهاددانشگاهی راه اندازی گردید.

تعامل با رسانه ها: از جمله شیوه های مهم اطلاع رسانی دعوت از رسانه ها برای حضور در برنامه ها، میزگردها و همایش ها است. در این حوزه سعی شده است که رابطه خوبی با رسانه ها برقرار شده و بصورت جدی انعکاس فعالیت‌های واحد خراسان جنوبی در روزنامه ها، خبرگزاری ها و صدا و سیما پیگیری شود.

 

آخرین ویرایش۰۷ آبان ۱۴۰۲