اساسنامه‌ سازمان فعالیت‌های قرآنی‌ دانشگاهیان کشور

تعداد بازدید:۲۵۳۱

 

مقدمه:

انجام فعالیت های قرآنی و ترویج و تبلیغ علوم و معارف اسلامی، از بدو تأسیس جهاد دانشگاهی همواره از اولویت های راهبردی این نهاد بوده است. در این راستا تأسیس «سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور (جهاد دانشگاهی) گامی در جهت سازماندهی و توسعه برنامه ها و فعالیت های قرآنی به منظور پاسخگویی به نیازهای دینی و اعتلای فرهنگی جامعه، جوانان، دانشجویان و دانشگاهیان و تحقق آرمان های انقلاب شکوهمند اسلامی در عرصه ملی و بین المللی است.

 

فصل اول - کلیات

ماده1 - تعریف:

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور (جهاد دانشگاهی) تشکیلاتی است وابسته به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی که متناسب با نیازهای روز جامعه و با بهره گیری از شیوه ها و فناوری های نوین، برنامه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، رسانه ای و تبلیغاتی متنوع و نوآورانه ای را در موضوع «قرآن کریم و سیره اهل بیت علیهم السلام و سبک زندگی دینی - قرآنی» برای اقشار مختلف جامعه و برابر با مفاد اساسنامه این نهاد در سطح ملی و بین المللی طرح ریزی و اجرا می نماید.

 

ماده 2- اهداف:

1- اشاعه، ترویج و انعکاس معارف و مفاهیم قرآن کریم، نشر فرهنگ و اخلاق قرآنی و ارزش های اسلامی در سطح ملی و بین المللی بالاخص در میان دانشگاهیان

2- شناسایی و ارایه الگوهای عملی سبک زندگی منبعث از قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله  و اهل بیت علیهم السلام، در ابعاد فردی و اجتماعی.

3- تقویت مناسبات و تعاملات علمی، آموزشی و پژوهشی، فرهنگی، هنری، رسانه ای و تبلیغاتی میان دانشگاهیان و نخبگان در سطح ملی و بین المللی با محوریت قرآن کریم

 

ماده 3- وظایف:

1. توسعه فعالیت های قرآنی در زمینه آموزش، پژوهش، تبلیغ و ترویج قرآن کریم در عرصه ملی و بین المللی

2- تقویت توانمندی های انسانی، دانشی و نهادی در زمینه آموزش عمومی و تخصصی، تحقیق و پژوهش و تبلیغ و ترویج قرآن کریم در عرصه ملی و بین المللی

3- هماهنگی و هم افزایی میان کانون ها و مراکز دینی - قرآنی و تشکل های دانشگاهی به منظور تقویت فعالیتهای مرتبط با توسعه فرهنگ دینی و قرآنی در سطح ملی و بین المللی با هماهنگی مراجع ذی ربط .

4- استفاده از توانمندی های دانشگاهیان برای ارایه خدمات علمی، فرهنگی و هنری به عموم مردم در زمینه فعالیت های دینی و قرآنی

5-برگزاری محافل، کارگاههای آموزشی، جشنواره ها، همایش ها، المپیاد قرآن و عترت و مسابقات مختلف علوم و معارف قرآنی و دینی برای آحاد جامعه به ویژه دانشگاهیان در عرصه ملی و بین المللی با هماهنگی مراجع ذی ربط

6- تأسیس مراکز پژوهشی به منظور انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه علوم قرآنی و معارف اسلامی و مطالعات میان رشته ای با استفاده از ظرفیت اساتید و نخبگان دانشگاهی با رعایت قوانین و مقررات حوزه پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

7- تدوین، تألیف، ترجمه و انتشار متون، اعم از کتب و مقالات مرتبط با معارف و علوم قرآنی به صورت چاپی و دیجیتال به زبانهای مختلف.

8- طراحی، تولید و انتشار هر گونه محصولات، منابع علمی و خدمات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، رسانه ای و تبلیغاتی با هماهنگی مراجع ذیربط.

9- تأسیس مراکز تولید و انتشار رسانه ای و تبلیغاتی و فعالیت از طریق رسانه های اجتماعی و جمعی در سطح ملی و بین المللی در موضوعات مرتبط با امور دینی و قرآنی با هماهنگی مراجع ذیربط.

10- ارایه خدمات پیمان مدیریت پروژه های فرهنگی، هنری، آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای به شکل مستقیم و یا از طریق تأسیس شرکت های وابسته یا پیوسته در سطح ملی و بین المللی

11- تولید محصولات مکتوب، دیداری و شنیداری با موضوعات فرهنگ قرآنی و اسلامی و سبک زندگی قرآنی - اسلامی.

12- تأسیس مرکز آموزش به منظور ارایه آموزش های حضوری، غیر حضوری و مجازی در حوزه معارف دینی، قرآنی و سبک زندگی اسلامی در سطح ملی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات حوزه آموزش جهاد دانشگاهی.

13- کمک به تأمین نیازهای محتوایی و فکری برای پیشبرد اهداف متعالی دین مبین اسلام در سطح بین المللی به اتکاء توان علمی و فکری دانشمندان، اساتید و نخبگان ایرانی و خارجی.

14- حمایت مالی و معنوی از ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوین و خلاقانه و نوآور مرتبط با فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، هنری و خدماتی در سطح ملی و بین المللی

15- حمایت از مؤسسات و فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری دانشجویی و جهادی مروج معارف قرآنی و سبک زندگی اسلامی در سطح ملی و بین المللی

16-ارایه مشاوره تخصصی به سازمان ها، گروهها و عموم مردم به منظور بهبود و ارتقای رفتار و روابط سازمانی، فردی و اجتماعی و ترویج سبک زندگی اسلامی در میان آحاد جامعه از طریق راه اندازی مرکز مشاوره خدمات تخصصی و با بهره گیری از اساتید و نخبگان دانشگاهی

17- ارایه خدمات فرهنگی، هنری، رسانه ای و تبلیغاتی و اجرای برنامه های قرآنی متنوع برای کارکنان دانشگاهها با اولویت جهادگران دانشگاهی و خانواده های آنان.

18- جلب مشارکت مادی و معنوی سایر دستگاهها و نهادها و و تعامل با سازمانها و مراکز فرهنگی و واحدهای جهاددانشگاهی در اجرای برنامه های فرهنگی و دینی و پیشبرد اهداف این نهاد انقلابی.

تبصره 1: سازمان می تواند در صورت تصویب و تفویض مجمع عمومی مؤسسه فرهنگی و قرآنی دانشجویان، وظایف مجمع عمومی این مؤسسه را به صورت دایم و یا موقت بر عهده گیرد.

 

فصل دوم - ارکان و تشکیلات

ماده 4- ارکان:

1. شورای سازمان

2. رییس سازمان

 

ماده 5- ترکیب اعضای شورای سازمان :

1. رییس جهاد دانشگاهی (رییس شورای سازمان)

2. معاون فرهنگی (نایب رییس شورا)

3. رییس سازمان (دبیر شورای سازمان)

4. یکی از رؤسای مراکز تابعه سازمان به پیشنهاد رییس سازمان و تأیید رییس جهاد دانشگاهی.

5. دو نفر از صاحب نظران دانشگاهی و دینی به پیشنهاد معاون فرهنگی و تأیید رییس جهاد دانشگاهی

 6. یک نفر از صاحب نظران حوزه های پژوهشی مرتبط با قرآن به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی و تأیید رییس جهاد دانشگاهی.

تبصره 1: احکام اعضای حقیقی شورای سازمان برای مدت ۳ سال از سوی رییس جهاد دانشگاهی صادر می شود. انتخاب مجدد آنان در دوره های بعد بلامانع است.

تبصره 2: جلسات شورای سازمان حداقل هر فصل یکبار با حضور حداقل پنج نفر از اعضا تشکیل می گردد و تصمیمات آن با رأی اکثریت معتبر است.

 

ماده 6- وظایف شورای سازمان:

1.سیاست گذاری و تنظیم برنامه های راهبردی سازمان

2. بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان

3. تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز سازمان در چارچوب این اساسنامه.

4. نظارت بر عملکرد اجرایی، مالی و اداری سازمان و مراکز تابعه.

5. بررسی و تصویب گزارشات و ترازنامه سالانه مالی سازمان جهت ارائه به هیأت امنا.

6. بررسی، تصویب و اصلاح یا تغییر اساسنامه و ساختار تشکیلاتی، جهت ارائه به هیأت امناء.

7. بررسی و تأیید ایجاد شعب در دانشگاه های سراسر کشور.

8. بررسی انتصاب و عزل رییس سازمان به پیشنهاد معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی.

 

ماده 7- رییس سازمان:

 انتصاب و عزل رییس سازمان به پیشنهاد معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی و از طریق طرح در شورای سازمان میسر می باشد. انتصاب رییس سازمان برای مدت سه سال و با حکم رییس جهاد دانشگاهی انجام می شود و تمدید مسؤلیت برای دوره های بعدی بلامانع است.

 

ماده 8- وظایف و اختیارات رییس سازمان:

1.اجرای مصوبات شورای سازمان

2. انجام کلیه فعالیت های مالی، معاملاتی و استخدامی در چارچوب مقررات و آیین نامه های جهاد دانشگاهی

3. پیشنهاد انتصاب، انجام عزل و نظارت بر عملکرد معاونان سازمان و رؤسای مراکز در چارچوب مقررات جهاد دانشگاهی.

4. انجام کلیه مکاتبات اداری و امضای اسناد مالی تعهد آور سازمان مطابق مقررات جهاد دانشگاهی.

5. افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکها مطابق مقررات جهاد دانشگاهی

6. تهیه برنامه و بودجه سالانه سازمان و ارایه آن به شورای سازمان

7. تهیه گزارش عملکرد سالانه و تراز مالی سازمان و ارایه به شورای سازمان

8. پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و پست های سازمانی به شورای سازمان

9. تهیه دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز سازمان و ارایه آن به شورای سازمان

10. تلاش به منظور تأمین بودجه و اعتبارات مورد نیاز برای فعالیت های جاری و توسعه ای سازمان.

11. نظارت بر عملکرد و ایجاد فضای تعامل و همکاری میان مراکز و مؤسسات تابعه سازمان

12. نظارت عالیه بر فعالیت های رسانه ای، اجرایی، مالی و استخدامی خبرگزاری بین المللی قرآن کریم

13. پیشنهاد تأسیس شعب در سراسر کشور به شورای سازمان.

 

ماده 9- محل فعالیت:

محل اصلی فعالیت سازمان در تهران است.

تبصره 1: فعالیت سازمان در استانهای مختلف و در سطح دانشگاه ها با هماهنگی و نظارت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی از طریق سازمانها و واحدهای جهاد دانشگاهی در سراسر کشور امکان پذیر خواهد شد.

تبصره 2: فعالیت سازمان در سطح بین الملل با هماهنگی و نظارت مراجع ذیربط با راه اندازی شعب و دفاتر بین المللی اجرایی خواهد شد.

تبصره 3: سازمان می تواند با تصویب شورای سازمان و تأیید معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی در سراسر کشور و در سطح دانشگاه ها نسبت به ایجاد شعب اقدام نماید.

 

ماده 10- مدت فعالیت :

مدت فعالیت سازمان از تاریخ تأسیس، آغاز و پایان آن نامحدود است.

 

فصل سوم - امور مالی

 ماده 11– منابع مالی :

1. اعتبارات مستقل مصوب در بودجه عمومی دولت

2. اعتبارات تخصیص یافته از سوی جهاد دانشگاهی

3. کمک های بلاعوض ریالی - ارزی از دستگاهها، نهادهای عمومی، سازمانها، مؤسسات و اشخاص

حقیقی و حقوقی خارجی و داخلی

4. وجوه دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی بابت اجرای طرح ها و ارایه خدمات و محصولات مراکز و مؤسسات وابسته

5. موقوفات، کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی

6. تسهیلات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

7. منابع حاصل از مشارکتهای دولتی و خصوصی

تبصره: کلیه فعالیت های مالی و معاملاتی سازمان مطابق آیین نامه مالی و معاملاتی جهاد دانشگاهی خواهد بود.

 

ماده 12- انحلال سازمان:

انحلال سازمان به پیشنهاد شورای سازمان و تصویب هیأت امنای جهاد دانشگاهی خواهد بود.

 

ماده 13- این اساسنامه با یک مقدمه، 3 فصل، 13 ماده و 7 تبصره، در یکصد و چهل و نهمین جلسه هیأت امنای جهاد دانشگاهی مورخ 05/04/1398 به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

کلید واژه ها: اساسنامه‌ سازمان فعالیت‌های قرآنی‌ دانشگاهیان کشور

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۸