اساسنامه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

تعداد بازدید:۲۲۸۹

 

[1]مقدمه

با عنایت به نقش و جایگاه «رسانه» بعنوان وسیطه‌ای راهبردی در توسعه انسانی، به منظور نقش‌آفرینی دانشجویان و دانشگاهیان در عرصه رسانه‌های کشور که بالطبع موجب ارتقاء آگاهیهای علمی، فرهنگی، دینی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی و ... است و نیز برای رساندن پیام انقلاب اسلامی و ملت عزیز ایران به جهان تحت چشم‌انداز «ایران به روایت ایران» و «جهان به روایت ایران»، «خبرگزاری دانشجویان ایران» ـ ایسنا ـ توسط جهاد دانشگاهی تأسیس می‌گردد.

 

فصل اول : کلیات

ماده 1 : تعریف

«خبرگزاری دانشجویان ایران» ایسنا، با عنوان‌انگلیسی Iranian Students' News Agency  و علامت اختصاری (ISNA) تشکیلاتی است وابسته به جهاد دانشگاهی که دراین اساسنامه «خبرگزاری» نامیده می‌شود.

تبصره : خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) همان مؤسسه فرهنگی ـ خبری جهاد دانشگاهی است که از سال 78 مشغول فعالیت است.

 

ماده 2 : اهداف

ایفای نقش دانشگاهیان در توسعه فضای رسانه‌ای کشور و ارتقاء آگاهی‌های علمی، فرهنگی، دینی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تلاش برای دست‌یافتن به موجودیتی جامع و کامل از یک خبرگزاری معتبر و تعیین‌کننده  در عرصه داخلی و بین‌المللی.

 

ماده 3 : وظائف

1-  پوشش، تولید، جمع‌آوری و ترجمه خبر، گزارش، گفتگو، فیلم، عکس، بولتن، مقاله و سایر محصولات خبری و رسانه‌ای و انعکاس آنها در موضوعات فرهنگی، سیاسی، علمی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، ورزشی و ... با اولویت دادن به محصولات مورد توجه و علاقه دانشگاهیان

2-   توزیع و انتشار محصولات خبری و رسانه‌ای در قالب‌های مختلف معمول و مدرن نوشتاری، دیداری و شنیداری و رایانه‌ای و ...

3-    تهیه و تدوین گزارش‌ها و مقالات خبری داخلی

4-    برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌های خبری و رسانه‌ای

5-    برگزاری جلسات، نشست‌ها و سمینارهای هم‌راستا با اهداف خبرگزاری

6-    ایجاد نمایندگی و شعب مؤسسه و بکارگیری عوامل خبری در داخل و خارج از کشور

7-    تأسیس مرکز تحقیقات خبر و پایگاههای فرعی آن

8-    تأسیس پایگاههای اطلاع‌رسانی مرتبط با خبرگزاری و هم‌راستا با اهداف خبرگزاری

9-    راه‌اندازی پایگاههای خبری بومی، شهری، استانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی

10-  انتشار روزنامه، کتاب، هفته‌نامه، ماهنامه، فصل‌نامه، سالنامه در گستره بومی، شهری، استانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی

11-   بهره‌گیری از همه امکانات و روشهای رسانه‌ای برای دستیابی به بالاترین کیفیت و کمیت

12-  تأسیس کانون‌ها، مجامع و انجمن‌ها در راستای اهداف خبرگزاری و ارتباط خبری و رسانه‌ای با مجامع، کانون‌ها، تشکل‌ها و نهادهای فرهنگی، سیاسی، دینی، علمی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و صنفی بویژه با گرایش دانشگاهی در داخل و خارج از کشور

13-  ارتباط با کانون‌های صنفی رسانه‌ای

14-  برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی، سیاسی، علمی و پژوهشی، همچنین انعکاس دیدگاهها و نظرات شخصیت‌‌های فرهنگی، سیاسی و علمی داخلی و خارجی

15-  ارتباط مبادله، خرید و فروش اخبار، اطلاعات، عکس، تفسیر، گزارش، مقاله و سایر محصولات خبری با مؤسسات مشابه در داخل و خارج از کشور

16-   انعکاس صحیح، سریع و دقیق افکار و نظرات دانشگاهیان، نخبگان و رویدادهای مورد توجه آنان

17-   ایجاد ارتباط رسانه‌ای میان دانشگاهیان، نظام سیاستگذاری و مدیریتی کشور و مردم

18-   تأسیس انجمن و کانون خبرگزاری دانشجو و جوان و ایجاد مراکز آن با اولویت دانشگاهها

19-   برپایی نمایشگاههای خبری در قالب‌های ممکن

20-   انجام فعالیت‌های آماری در راستای فعالیت‌های خبرگزاری

21-   برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت آزاد فرهنگی و رسانه‌ای در راستای اهداف و فعالیت‌های خبرگزاری

22-   عضویت در شبکه اطلاع‌رسانی داخلی و بین‌المللی

23-   تأسیس بانک‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری در حوزه رسانه‌ای

24-   تأسیس مراکز و واحدهای متناسب با فعالیت‌های رسانه‌ای نظیر انتشارات، مدیریت و خدمات رسانه‌ای، مدیریت و خدمات فنی و ...

25-   تأسیس مراکز، دفاتر و مؤسسات پژوهشی، آموزشی، خبری متناسب با موضوع رسانه

 

فصل دوم:  ارکان خبرگزاری

ماده 4 : ارکان

1-   هیأت‌مدیره

2-    مجمع عمومی

3-    مدیرعامل (سردبیر)

 

ماده 5 : ترکیب هیأت‌مدیره عبارتست از :

1-   رئیس جهاددانشگاهی

2-   معاون فرهنگی جهاددانشگاهی

3-   مدیرعامل (سردبیر) خبرگزاری

4-   دو تن از اعضای جهاددانشگاهی به انتخاب رییس جهاددانشگاهی

 

ماده 6 : وظایف هیأت‌مدیره

1-   تعیین خط‌مشی خبرگزاری

2-   تصویب برنامه‌ها، آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها

3-   نظارت بر حسن عملکرد خبرگزاری

4-   تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و تصویب آن در مراجع ذیربط

5-   بررسی عملکرد، عملیات و ترازنامه سالیانه مالی و ارائه آن به مراجع ذیربط جهت تصویب

6-   تأیید نمودار تشکیلاتی و ارائه آن به هیأت‌امناء جهت تصویب

7-   پیشنهاد اصلاح یا تغییر در اساسنامه

8-   برنامه‌ریزی جهت انجام وظایف مندرج در ماده 3 اساسنامه

 

ماده 7 : مدیرعامل (سردبیر)

مدیرعامل خبرگزاری که مسئولیت سردبیری خبرگزاری را عهده دار خواهد بود، توسط هیأت‌مدیره پیشنهاد و پس از تأیید هیأت‌امناء با حکم رئیس جهاد دانشگاهی برای مدت سه سال بعنوان مدیرعامل(سردبیر) خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منصوب می‌گردد. انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

 

ماده 8 : وظایف مدیرعامل

1-   اجرای مصوبات هیأت‌مدیره

2-  اجرای طرحها، برنامه‌ها و سیاستها و راهبردهای روزانه، مقطعی و بلندمدت و نظارت، اعمال و اجرا و مدیریت آنها در تمام فعالیت‌ها و در کلیه سطوح اعم از دفترمرکزی، خبرگزاری، شعب، مراکز و بخش‌های تابعه

3-   اجرا و مدیریت اهداف مندرج در اساسنامه و پیش‌بینی، تدوین و اتخاذ رویکردها،

4-   سیاستها، برنامه‌ها و عوامل و روشهای مختلف اجرا و توسعه این اهداف

5-  تهیه و تدوین دستورالعملها، انجام کلیه امور اجرایی و اداری و تمشیت امور، عزل و نصب و استخدام و ارتقاء و اعطای پاداش و حقوق اعضاء و ایجاد ارتباط با سازمانها، مؤسسات، مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی و جلب همکاری آنان در چارچوب مقررات جهاد دانشگاهی

6-   انجام کلیه مکاتبات اداری و امضای اسناد مالی تعهدآور

7-   افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکها مطابق مقررات جهاد دانشگاهی

8-   تهیه طرح بودجه سالانه خبرگزاری و ارائه آن به هیأت‌مدیره

9-   تهیه گزارش عملکرد سالانه و ترازمالی خبرگزاری و ارائه آن به هیأت‌مدیره

10-    پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و پست‌های سازمانی خبرگزاری به هیأت‌مدیره

11-    تهیه دستورالعملهای اجرایی و محتوایی و راهبردی مورد نیاز خبرگزاری

 

ماده 9 : مجمع عمومی خبرگزاری

مجمع عمومی همان هیأت‌مدیره خبرگزاری است.

 

ماده 10 : بازرس خبرگزاری

بازرس خبرگزاری توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

 

ماده 11 : محل فعالیت

دفترمرکزی خبرگزاری در تهران مستقر است.

 

ماده 12 : مدت فعالیت

نامحدود

 

ماده 13 : دفترمرکزی خبرگزاری

دفترمرکزی مرکز اصلی برنامه‌ریزی، مدیریت، راهبردی و اجرای برنامه‌های خبرگزاری است که راهبری کلی خبرگزاری، مدیریت، برنامه‌ها، مراکز، بخش‌ها، شعب، پایگاهها و محصولات مختلف آنرا عهده‌دار و توسط مدیرعامل اداره می‌گردد.

 

ماده 14 : شعب

خبرگزاری می‌تواند به تشکیل شعب در تمامی نقاط ایران و جهان اقدام کند.

تبصره 1 : مسئولیت شعبی که در واحدهای جهاد دانشگاهی تأسیس می‌شود با رئیس واحد و جانشین وی معاونت فرهنگی واحد است.

تبصره 2 : مسئولیت شعبی که خارج از واحدهای جهاد دانشگاهی تأسیس می‌شود نظیر شعب خارج از کشور یا استانهایی که جهاد دانشگاهی ندارند یا شهرها و مناطقی که نیاز به شعبه مستقل دارند، بعهده دفترمرکزی خبرگزاری است.

تبصره 3 : دفترمرکزی می‌تواند علاوه بر شعب باتوجه به اقتضائات رسانه‌ای، عوامل خبری خود را در نقاط مختلف ایران و جهان بکار گیرد.

تبصره 4 : تمام فعالیتها در سطوح مختلف خبرگزاری، شعب، پایگاههای خبری و محصولات خبرگزاری به طور اعم تابع راهبردها، سیاستها، برنامه‌ها و خط و مشی‌ ابلاغی روزانه، مقطعی و بلندمدت که از سوی دفترمرکزی خبرگزاری اعلام می‌شوند می‌باشند.

 

فصل سوم: امور مالی

ماده 15 : منابع مالی

1-   اعتبارات تخصیص یافته از سوی جهاد دانشگاهی

2-   کمک‌های  سازمان و نهادهای دولتی، سازمانها و نهادهای عمومی

3-   کمکها و هدایای مردمی

4-   درآمد ناشی از خدمات رسانه‌ای

 

ماده 16 :

خبرگزاری می‌تواند از تسهیلات بانکها و مؤسسات اعتباری طبق ضوابط جهاد دانشگاهی استفاده کند.

 

ماده 17 :

خبرگزاری از نظر مالی مشمول آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاد دانشگاهی و در انجام وظایف مشمول ضوابط و مقررات جهاد دانشگاهی خواهد بود.

 

ماده 18 :

انحلال خبرگزاری با پیشنهاد هیأت‌مدیره و مراجع ذیربط و تصویب نهایی هیأت‌امناء جهاددانشگاهی امکانپذیر خواهد بود.

 

ماده 19 :

این اساسنامه با یک مقدمه، سه فصل، 19 ماده، 5 تبصره در هشتاد و هشتمین جلسه مورخ24/12/83 هیأت‌امنای جهاد دانشگاهی  تصویب و در نود و دومین جلسه مورخ 12/10/84 اصلاح گردید.  

 


 

 [1] ـ آخرین اصلاحات بر اساس مصوبه نود و دومین جلسه هیأت‌امناء مورخ 12/10/84

کلید واژه ها: اساسنامه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ایسنا خبرگزاری

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۸