اساسنامه‌ مرکز افکارسنجی‌ دانشجویان‌ ایران‌

تعداد بازدید:۲۰۵۲

 

مقدمه‌:

به‌ یاری‌ خداوند متعال‌، و با انگیزه‌ ارتقاء سطح‌ دانش‌ و بینش‌ عمومی‌ و اعتـلای‌ فرهنگ‌ کشور و براساس‌ اهـداف‌ فرهنـگی‌ مصـرحـه‌ در اساسنامه‌ جهـاددانشگاهی‌ و با التزام‌ به‌ رعایت‌ مقررات‌ کشوری‌، مطابق‌ با مشخصات‌ وشرایـط پیش‌بینی‌ شـده‌ در ایـن‌ اساسنامه‌، « مرکز افکارسنجی‌ دانشجویان ‌ایران‌» تأسیس‌ می‌شود.

 

کـلیـات :

ماده‌ 1 : نام‌ مرکز، « مرکز افکارسنجی‌ دانشجویان‌ ایران‌» است‌ که‌ به‌ اختصار « مرکز» نامیده‌ می‌شود.

 

ماده‌ 2 : نوع‌ « مرکز» که‌ با اهداف‌ فرهنگی‌ و مقاصد غیرتجاری‌،  غیرسیاسی‌ و غیرصنفی‌ تأسیس‌ شده‌، غیرانتفاعی‌ است‌.

 

ماده‌ 3 : مدت‌ فعالیت ‌« مرکز» از تاریخ‌ تشکیل‌ آن‌ نامحدود است‌.

 

ماده‌ 4 : « مرکز» از نظر تشکیلاتی‌ و خط مشی‌ وابسته‌ به‌ معاونت‌ فرهنگی‌ جهاددانشگاهی‌ است‌.

 

ماده‌ 5 : فعالیتها و اقدامات ‌«مرکز» در چهارچوب ‌‌قوانین‌ و مقررات‌‌کشور، سیاست‌های ‌‌فرهنگی‌ مصوب‌ شورای‌‌عالی‌ انقلاب‌‌فرهنگی‌، اساسنامه‌ و برنامه‌ توسعه‌ جهاددانشگاهی‌ انجام‌پذیر است‌.

 

ماده‌ 6 : اهداف‌ و موضوع‌ فعالیت‌ «مرکز» به‌ قرار ذیل‌ است :

1-     طراحی‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ افکارسنجی‌ و پژوهش‌های‌ میدانی‌

2-     ارائه‌ خدمات‌ مشاوره‌ای‌، افکارسنجی‌ و اطلاع‌رسانی‌

3-     فعالیت‌های انتشاراتی‌ مطابق‌ قوانین‌ کشوری‌ وضوابط و مقررات‌جهاددانشگاهی‌

4-     برگزاری‌ دوره‌ها و کارگاههای‌ آموزشی‌ تخصصی‌ در زمینه‌های ‌افکارسنجی‌

 

ماده‌ 7 : به‌ منظور نیل‌ به‌ اهداف‌ و موضوع‌ فعالیت‌های پیش‌بینی‌ شده‌ در اساسنامه‌، « مرکز» می‌تواند با رعایت‌ مقررات‌ به‌ عملیات‌ زیر مبادرت‌ نماید:

الف‌ ـ انعقاد قرارداد در محدوده‌ اهداف‌ و وظایف‌ مندرج‌ در این‌ اساسنامه‌

ب‌ ـ تحصیل‌ وام‌ یا اعتبار از بانکها و مؤسسات‌ اعتباری‌ و قبول‌ هدایا واعطای‌ جوایز به‌ اشخاص‌ مطابق‌ آیین‌نامه‌ مالی‌ معاملاتی‌ جهاددانشگاهی‌

 

ارکان‌ «مرکز»:

ماده‌ 8 : ارکان‌ «مرکز» به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌ ـ هیأت‌ مدیره‌

ب‌ ـ رئیس‌

ج‌ ـ مجمع‌ عمومی‌

 

ماده‌ 9 : هیأت‌ مدیره‌

هیأت‌ مدیره‌ مرکز متشکل‌ از افراد ذیل‌ می‌باشد:

1-     رئیس‌ جهاددانشگاهی‌ (رئیس‌ هیأت‌ مدیره)

2-     ‌ معاون‌ فرهنگی‌ (نایب‌ رئیس‌)

3-     رئیس‌ مرکز

4-     دو نفر از صاحب‌ ظران‌ علمی‌ و فرهنگی‌ به‌ پیشنهاد معاون‌ فرهنگی‌ و تأیید رئیس‌ جهاد دانشگاهی‌

تبصره‌ : احکام‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ « مرکز» برای‌ مدت‌ 3 سال‌ از سوی‌ رئیس‌ جهاد دانشگاهی‌ صادر می‌شود. انتخاب‌ مجدد اعضاء هیأت‌ مدیره‌ بلامانع‌ است‌.

 

ماده‌ 10: جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ حداقل‌ هر ماه‌ یک‌ بار تشکیل‌ و تصمیمات‌ هیأت ‌مدیره‌ با رأی‌ اکثریت‌ اعضاء معتبر است‌.

 

ماده‌ 11 : اهم‌ وظایف‌ هیأت‌ مدیره‌ بشرح‌ زیر است :

الف‌ ـ تهیه‌ و تنظیم ‌‌بودجه‌ و تصویب ‌‌برنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و روشهای‌ اجرایی‌

ب‌ ـ پیشنهاد نمودار تشکیلاتی‌ و اصلاح‌ یا تغییر اساسنامه‌ یا انحلال‌ « مرکز» به‌ رئیس‌ جهاددانشگاهی‌ جهت‌ تصویب‌ در هیأت‌ امناء

ج‌ ـ اخذ تصمیم‌ درباره‌ پیشنهاداتی‌ که‌ از سوی‌ رئیس‌ « مرکز» ارائه‌ می‌شود.

د ـ بررسی‌ و تصویب‌ اخذ وام‌ یا اعتبار و انجام‌ هر اقدام‌ قانونی‌ دیگر به ‌نمایندگی‌« مرکز» در حدود ضوابط جهاددانشگاهی‌

ه‍ ـ نظارت‌ بر عملکرد اجرایی‌ و اداری‌ سازمان‌ در چهارچوب‌ اساسنامه

و ـ بررسی‌ و تصویب‌ عملکرد اجرایی‌، اداری‌ و مالی‌ « مرکز»

 

ماده‌ 12 : رئیس‌ مرکز

رئیس‌ « مرکز» توسط معاون‌ فرهنگی‌ پیشنهاد و پس‌ از تصویب‌ هیأت‌ امناء با حکم‌ رئیس‌ جهاددانشگاهی‌ برای‌ مدت‌ 3 سال‌ منصوب‌ می‌شود.

تبصره ‌: رئیس‌ « مرکز» مجری‌ تصمیمات‌ هیأت‌ مدیره‌ بوده‌ و علاوه‌ بر آن‌ می‌تواند درحدود اختیارات‌ تفویضی‌ اقدامات‌ لازم‌ قانونی‌ را انجام‌ دهد.

 

ماده‌ 13 : رئیس‌ « مرکز» مسئول‌ اداره‌ مرکز و مجری‌ مصوبات‌ هیأت‌ مدیره‌ و سرپرست‌ کلیه‌ امور اداری‌ مرکز است‌.

 

ماده‌ 14 : مجمع‌ عمومی‌

مجمع‌ عمومی‌ مرکز متشکل‌ است‌ از اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ و رؤسای‌ شعب‌ وجلسات‌ آن‌ حداقل‌ سالی‌ یک‌ بار تشکیل‌ خواهد شد.

تبصره‌ : آیین‌نامه داخلی‌ مجمع‌ عمومی‌ از سوی‌ هیأت‌ مدیره‌ پیشنهاد و در اولین‌ جلسه‌ مجمع‌ عمومی‌ به‌ تصویب‌ خواهد رسید.

 

ماده‌ 15 : وظایف‌ مجمع‌ عمومی‌

1-   استماع‌ گزارش‌ فعالیت‌های سالانه‌ مرکز

2-   پیشنهاد برنامه‌های‌ آتی‌ مرکز

3-   ارائه‌ پیشنهاد درخصوص‌ اصلاح‌ آیین‌نامه‌ها ودستورالعمل‌های‌ مرکز

 

ماده‌ 16 : شعب‌ مرکز

« مرکز» می‌تواند با تصویب‌ هیأت‌ مدیره‌ و براساس‌ آیین‌نامه‌های‌ مربوطه ‌نسبت‌ به‌ تشکیل‌ شعبه‌ در واحدهای‌ جهاددانشگاهی‌ اقدام‌ نماید.

تبصره‌: مسئولیت‌ اداره‌ شعب‌ در واحدهای‌ جهاددانشگاهی‌ با معاون‌ فرهنگی‌ واحد ذیربط خواهد بود.

 

ماده‌ 17 : منابع‌ مالی‌ «مرکز» به‌ شرح‌ زیر است‌ :

الف‌ ـ اعتبارات‌ تخصیص‌ یافته‌ از سوی‌ جهاددانشگاهی‌.

ب‌ ـ قبول‌ کمک‌ها و هدایای‌ مردمی‌.

ج‌ ـ درآمدهای‌ حاصل‌ از فروش‌ تولیدات‌، فعالیت‌ها و خدمات‌ و آثار« مرکز».

 

ماده‌ 18 : فعالیت‌های مالی‌ و معاملاتی « مرکز» مشمول‌ آیین‌نامه‌ مالی‌ و معاملاتی ‌جهاد دانشگاهی‌ خواهد بود.

 

ماده‌ 19 : کلیه‌ اسناد مالی‌ تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق‌ بانکی‌ از قبیل‌ چک‌،سفته‌، برات‌ و مکاتباتی‌ که‌ به‌ نحوی‌ برای‌ « مرکز» الزام‌آور و ایجاد تعهد نمایند با امضاء رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ و رئیس‌ « مرکز» معتبر خواهد بود.

تبصره‌: مکاتبات‌ اداری‌ مرکز مطابق‌ آیین‌نامه مکاتبات‌ جهاددانشگاهی‌ توسط رئیس‌ مرکز انجام‌ می‌پذیرد.

 

ماده‌ 20 : کلیه‌ فعالیت‌های « مرکز» بایستی‌ در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ « مرکز» که‌ در این‌ اساسنامه‌ به‌ آن‌ تصریح‌ شده‌ انجام‌ گردد.

 

ماده‌ 21 : این‌ اساسنامه‌ در 21 ماده‌ و 5 تبصره‌ در شصت ‌و ششمین‌ جلسه‌ هیأت‌امناء جهاد دانشگاهی‌ در تاریخ‌ 2/7/80 به‌ تصویب‌ رسید.

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۸