معرفی

تعداد بازدید:۴۳۷۸

مجتبی ابراهیمی رومنجان

معاون آموزشی

امروزه آموزش به عنوان یکی از مکانیزم‌های اصلی توسعه منابع انسانی در حوزه سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه بسیاری از صاحبنظران، مسئولین و مدیران آموزش قرار گرفته است.

جهاددانشگاهی با برخورداری از ظرفیت‌های آموزشی گسترده در سراسر کشور قادر به ارائه خدمات آموزشی به جامعه و تامین نیازهای آموزشی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در سطح کشور است.

آموزش‌های جهاددانشگاهی با شعار «آموزش، تحول، نوآوری» و با هدف توسعه منابع انسانی و متناسب سازی قابلیت‌های تخصصی افراد با دگرگونی و تحولات علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور بنیان نهاده شده تا در سایه آن کارآیی لازم برای پذیرش و ایفای موثر وظایف اجتماعی و شغلی کسب گردد.

در این راستا، در کنار آموزش‌های بلند مدت (مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی)، توجه ویژه به آموزش‌های کوتاه مدت از جایگاهی ویژه در میان فعالیت‌های جهاددانشگاهی برخوردار است که این فعالیت‌ها به دو گروه آموزش‌های تخصصی و عمومی تقسیم می‌شوند.

همچنین آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان نیز مد نظر معاونت آموزشی جهاددانشگاهی قرار دارد.

همانطور که اشاره شد فعالیت های آموزشی جهاددانشگاهی استان خراسان جنوبی به دو بخش "بلندمدت" و "کوتاه مدت" تقسیم می شود.

  • آموزش های بلندمدت: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز بیرجند
  • آموزش های کوتاه مدت: مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت(شماره 1)
آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۷