اساسنامه مرکز رشد جهاد دانشگاهی

تعداد بازدید:۲۰۹۲

 

ماده 1- تعاریف

1-1- مرکز رشد: مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه‌ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه‌های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه‌های مختلف منتهی به فناوری متشکل شده‌اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می‌کند. این خدمات شامل موارد زیر است:

-   تأمین محل کار (به صورت اجاره)

-   خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع‌رسانی

-   خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه‌یابی و بازاریابی

-   آموزش‌های تخصصی ویژه و مشاوره

-   سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناوری

 

2-1- واحدهای فناوری: واحدهای دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می‌نمایند. این واحدها منجمله شامل شرکتهای خصوصی، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع، و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه‌ها یا دستگاه‌های اجرایی هستند.

 

3-1- دوره رشد مقدماتی: دوره‌ای حداکثر 6 ماهه است که در آن، به افراد و یا گروه‌های مستعدی که دارای ایده‌های نوآورانه صنعتی هستند، مشاوره و آموزش‌های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت‌های حقوقی مستقل داده می‌شود. در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می‌توانند متقاضیان اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان این دوره با تصویب رییس مرکز رشد تا 9 ماه قابل افزایش است.

 

4-1- بخش رشد مقدماتی (Pre-Incubator): بخشی از مرکز رشد است که در آنجا دوره رشد مقدماتی برگزار می‌گردد.

 

5-1- دوره رشد: دوره‌ای است حداکثر 3 ساله که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می‌شوند. زمان این دوره با تصویب شورای فناوری مرکز تا 5 سال قابل افزایش است.

 

ماده 2- اهداف

1-2  بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

2-2  ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

3-2  کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری

4-2  ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه‌های فناوری

5-2  بسترسازی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در زمینه‌های فناوری

6-2  تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار

 

ماده 3- وظایف

1-3  حمایت مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد با توجه به فعالیت‌های مندرج در بند  1-3

2-3  تلاش برای فراهم آوردن حمایت‌های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد

3-3  ارائه خدمات و مشاوره‌های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده‌های نو به محصولات قابل تجاری شدن و تجاری‌سازی آنها

4-3  نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارائی مرکز رشد

5-3  نظارت بر فعالیت‌های واحدهای فناور در تحقق ایده محوری آنها

6-3  ایجاد بخش رشد مقدماتی در صورت نیاز

تبصره: انجام فعالیت‌های زیر توسط مراکز رشد ممنوع است:

1-   استخدام هیات علمی

2-   انعقاد و اجرای قراردادهای پژوهشی به استثناء موارد زیر:

  • پروژه‌های مطالعاتی در زمینه بهبود و توسعه مراکز رشد
  • پروژه‌هایی که به قصد ارجاع به واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد منعقد می‌شود.

 

ماده 4- ارکان مرکز رشد

1-4  سازمان مؤسس

2-4  هیات امنا

3-4  رییس مرکز رشد

4-4  شورای فناوری مرکز رشد

 

ماده 5- سازمان مؤسس

جهاددانشگاهی، مرکز رشد را تأسیس نموده و تأمین اعتبارات آن را از مجاری دولتی و غیردولتی بعهده می‌گیرد.

 

ماده 6- وظایف سازمان موسس

1-6  کمک به  تأمین منابع مالی مورد نیاز مرکز رشد

2-6  انتصاب رییس مرکز رشد

3-6  تأمین ستاد مدیریتی و نیروی انسانی بخش ستادی

4-6  پیشنهاد انحلال مرکز رشد به هیأت امنا

 

ماده 7- هیات امناء

هیات امنای مراکز رشد همان هیأت امنای جهاددانشگاهی می‌باشد.

 

 

ماده 8- رئیس مرکز

رئیس مرکز با پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری؛ تأیید رئیس جهاددانشگاهی و تصویب  هیأت‌امنا

و با حکم رئیس جهاددانشگاهی به مدت 2 سال منصوب می‌گردد. انتصاب مجدد وی بلامانع است.

 

ماده 9- وظایف رییس مرکز رشد

1-9  اداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه و مقررات جهاددانشگاهی

2-9  تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه به شورای فناوری مرکز رشد

3-9  نظارت برفعالیت واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت‌ها با اهداف پیش‌بینی شده

4-9  ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقاء و توسعه واحدهای فناوری

5-9  برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تأمین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز رشد

6-9  عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

7-9  ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شورای فناوری مرکز رشد

8-9  ایجاد و تأسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی جهت حمایت از واحدهای فناور

 

ماده 10- ترکیب شورای فناوری مرکز رشد

1-10   رییس مرکز رشد (رئیس شورا)

2-10   معاون فناوری مرکز رشد (دبیر شورا)

3-10   معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی یا یکی از مدیران ارشد معاونت

4-10   رییس واحد و یا رییس سازمان جهاددانشگاهی در استان

5-10   یک نفر از مدیران صنایع و یا دستگاه‌های اجرایی منطقه مرتبط با موضوع کاری مرکز رشد

6-10   دو نفر از محققان و یا کارشناسان مبرز با رشته تخصصی متناسب با فعالیت‌های مرکز رشد، ترجیحاً از اعضای هیأت علمی جهاددانشگاهی

7-10   یک نفر کارشناس مبرز اقتصادی

8-10   رییس یکی از دانشگاه‌ها و یا مراکز آموزش عالی منطقه

9-10   یک نفر از مدیران شرکت‌های خصوصی فعال در زمینه فناوری

تبصره : اعضای موضوع بندهای 5-10 تا 9-10 به پیشنهاد رییس مرکز رشد و به موجب حکم رییس سازمان مؤسس منصوب می‌شوند.

 

ماده 11- وظایف و اختیارات شورای فناوری مرکز رشد

1-11   تصویب خط مشی، سیاست‌های مالی و علمی مرکز رشد

2-11   پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیت‌های مرکز رشد به هیأت امنا

3-11   تأیید تراز مالی (حساب سود و زیان) سالانه مرکز رشد بر اساس شاخص‌های مصوب جهت ارائه به هیأت امنا

4-11   تأیید آیین‌نامه‌های اجرایی مرکز رشد

5-11   تصویب صلاحیت واحدهای فناوری جهت استقرار در مرکز رشد

6-11 بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد

7-11   پیشنهاد انحلال مرکز رشد به رئیس سازمان مؤسس

8-11   پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیأت امنا

 

ماده 12- مقررات مالی

مرکز رشد از نظر مقررات مالی مشمول آئین‌نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی می‌باشد.

 

ماده 13- منابع مالی

منابع مالی مرکز رشد عبارتند از:

1-13   بودجه سالانه مرکز رشد که از محل اعتبارات عمومی کشور تأمین می‌گردد.

2-13   کمک‌های  مالی اشخاص حقیقی و حقوقی

3-13   درآمد حاصل از فعالیت‌های مرکز رشد

4-13   عقد قراردادهای پژوهشی و اجرایی با سازمان‌های دولتی و غیردولتی، با رعایت تبصره ذیل ماده 3

5-13   استفاده از تسهیلات بانکها و مؤسسات اعتباری با رعایت مقررات جهاددانشگاهی

 

ماده 14- تغییر و اصلاح اساسنامه

هرگونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه پس از پیشنهاد رئیس جهاددانشگاهی به عهده هیأت امنای جهاددانشگاهی است .

تبصره : تغییرات اساسنامه توسط رئیس جهاددانشگاهی به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد .

 

ماده 15-

این اساسنامه در 15 ماده  و3 تبصره  به استناد مصوبات شورای گسترش آموزش عالی در یکصد و نهمین جلسه مورخ 3/9/87 به تصویب هیات امنای جهاددانشگاهی رسید و از تاریخ تصویب جایگزین تمامی اساسنامه‌های قبلی مراکز رشد در جهاددانشگاهی می‌گردد.

کلید واژه ها: مرکز رشد جهاد دانشگاهی رشد مرکز رشد

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۸