اساسنامه مرکز اطلاع رسانی بازارکار

تعداد بازدید:۲۰۳۷

 

کلیات:

به منظور تحقق بخشی از وظایف جهاددانشگاهی مندرج در اساسنامه مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر مشارکت در توسعه فرهنگ کارآفرینی و اشتغال و ایجاد فضای مناسب جهت تبادل اطلاعات در بازارکار کشور "مرکز اطلاع رسانی بازارکار" توسط جهاددانشگاهی تأسیس می‌گردد.

 

ماده 1 - هدف

اهداف تأسیس مرکز اطلاع رسانی بازارکار به شرح ذیل است:

1-1 کمک به توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی در کشور

1-2  انتقال تجارب کارآفرینان در سطوح مختلف به منظور توسعه فرهنگ کارآفرینی 

1-3  کمک به ایجاد فضای مناسب جهت تبادل فکر وارائه تجارب متخصصان ، کارشناسان و کارآفرینان

1-4  معرفی منابع مختلف کشور جهت ایجاد اشتغال به ویژه منابع اقتصادی و تسهیلات ارائه شده به منظور کمک به کارآفرینان  و کارجویان

1-5  انعکاس خبرها وگزارش های مربوط به  فضای کار و اشتغال در کشور به منظور ایجاد امید و نشاط در نسل جوان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی و ایجاد الگوهای مناسب

1-5  معرفی امکانات وزمینه های فعالیت در بخش غیر دولتی به منظور تشویق و ترغیب فعالیت در این بخش‌ها و کمک به سیاست‌های دولت در اجرای اصل 44

1-7  معرفی تجارب بین المللی در زمینه کارآفرینی و اشتغال

1-8 معرفی مشاغل موجود درکشور و ارائه مطالب مربوط به آنها متناسب با نیازدانش آموزان و دانشجویان

1-9    کمک به کارجویان، به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی به منظور استفاده از فرصت‌های شغلی موجود درجامعه

1-10   ارائه امکانات به کارفرمایان به منظور معرفی فرصت‌های شغلی  ایجاد شده توسط آنها به کارجویان؛

 

ماده 2- وظایف:

2-1 ایجاد زیرساخت‌های مختلف جهت اطلاع رسانی در بازارکار نظیر انتشار نشریه، تارگاه اینترنتی ، ‌امکانات مخابراتی نظیرتلفن گویا و سیستم پیام کوتاه و دیگر تسهیلات مشابه به منظور انجام اطلاع رسانی مناسب به کارآفرینان ،‌ کارفرمایان و کارجویان

2-2  جمع آوری  و تهیه خبر، گزارش، انجام گفت وگو و برگزاری میزگرد و کارگاه های تخصصی به منظور کسب و ارائه اطلاعات لازم در جهت دستیابی به اهداف مندرج در ماده یک

2-3 بررسی و تحقیق در بازارکار و مبادله اطلاعات با سایر مراکز کشور و انعکاس نتایج به دست آمده با روش‌های مناسب

2-4  شناخت و معرفی کارآفرینان به منظور انعکاس دستاوردها و چالش های این گروه و الگوسازی مناسب

2-5 تهیه بانک اطلاعاتی از کارجویان و همچنین دریافت فرصت‌های شغلی از کارفرمایان و منابع اطلاع رسانی دیگر و ارائه این اطلاعات در نشریه و دیگرسازوکارهای اطلاع رسانی به منظور کاهش هزینه‌های تبادل نیرو در جامعه

2-6 انتشار و پخش منابع مکتوب  مناسب جهت استفاده کارآفرینان ،کارفرمایان و کارجویان‌

2-7  برگزاری نمایشگاه‌ها، کار‌گاهها و همایش‌های تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت مرکز ویاهمکاری جهت برگزاری این نمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و همایش‌ها و شرکت درآنها به منظور معرفی دستاوردهای مرکز

2-8  برقراری ارتباطات بین المللی و استفاده ازمنابع اطلاعاتی مرتبط با کارآفرینی واشتغال خارج ازکشور به منظور بهره گیری از اطلاعات و تجارب موجود در جهان

 

ماده 3 -  ارکان مرکز :

3-1  شورای سیاستگذاری مرکز

3-2  رییس مرکز

 

ماده 4- شورای سیاستگذاری مرکز[1]

ترکیب شورای سیاستگذاری مرکز به قرار ذیل است:

4-1 رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان به عنوان رئیس شورا

4-2  رییس مرکز اطلاع رسانی بازار کار (دبیر شورا)

4-3  یک نفر از کارشناسان و دست اندرکاران فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال در کشور (با اولویت کارشناسان و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

4-4  دو نفر از اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی که دارای سابقه و تجربه  لازم در زمینه فعالیت‌های مطبوعاتی و اشتغال و کارآفرینی می باشند.

تبصره 1: احکام اعضای موضوع بندهای 3-4 و 4-4 به پیشنهاد رییس مرکز ، تأیید رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان و با حکم رییس جهاددانشگاهی برای مدت دو سال  صادرگردیده و انتصاب مجدد اعضا بلامانع می باشد.

 

ماده 5- وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری : 

5-1 بررسی و تصویب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مرکز براساس برنامه‌های توسعه مصوب هیأت امناء جهاددانشگاهی

5-2  نظارت برعملکرد مرکز

5-3  بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه مرکزجهت ارائه به هیات امناء

5-4  بررسی وتایید گزارش سالانه و عملکردمالی مرکز جهت ارائه به مراجع ذیربط

5-5  پیشنهاد تغییراساسنامه مرکز به هیات امناء جهاددانشگاهی

5-6  تصویب آیین‌نامه داخلی شورای سیاستگذاری واعمال هرگونه تغییردرآن در چارچوب این اساسنامه

 

ماده 6- رییس مرکز [2]:

رییس مرکز از میان اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی که درزمینه فعالیت مرکز دارای سابقه باشد توسط رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان به رییس جهاددانشگاهی پیشنهاد و پس از تصویب هیات امنا با حکم رییس جهاددانشگاهی برای مدت دوسال منصوب خواهد شد. تمدید مسئولیت رییس مرکز برای دوره های بعدی بلامانع است.

 

ماده 7- وظایف رییس مرکز :

7-1  اداره کلیه امور مرکز اطلاع رسانی بازارکار برطبق اساسنامه وبرمبنای مصوبات شورای سیاستگذاری

7-2  تهیه و تنظیم برنامه‌های  کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت مرکز وارائه آن به شورای سیاستگذاری؛

7-3  تهیه و تنظیم بودجه سالانه وارائه به شورای سیاستگذاری

7-4  استخدام ، انتصاب ، انفصال ، ارتقاء و پرداخت حقوق و مزایای اعضاء مرکز بر طبق مقررات وضوابط جهاددانشگاهی و مصوبات شورای سیاستگذاری

7-5  صدوراحکام براساس تشکیلات مصوب هیات امناء جهاددانشگاهی

7-6  افتتاح حساب ریالی دربانک ها و موسسات اعتباری برطبق مقررات جهاددانشگاهی

7-7  تهیه و ارائه گزارش عملکرد سالانه و ارائه آن به شورای سیاستگذاری

7-8  امضای اسناد مالی واداری و اوراق تعهدآور درچارچوب آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی

7-9  نظارت برحسن اجرای وظایف مسوولان و مدیران مرکز وایجاد هماهنگی لازم بین آنها

7-10   اخذ تسهیلات از بانک ها، صندوق های قرض الحسنه و سایرشرکت ها و موسسات

7-11   انجام سایر امور اداری و مالی بر طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب جهاددانشگاهی

 

ماده 8- مقررات مالی :

مرکز از نظرمقررات مالی و معاملاتی مشمول آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی است.

 

ماده 9- منابع مالی :

9-1درآمدهای ناشی ازارائه کلیه فعالیت‌های مرکز

9-2  جذب کمک های بلاعوض سازمان های دولتی، خصوصی، تعاونی، اشخاص حقیقی و حقوقی درچارچوب مقررات جهاددانشگاهی

9-3  اخذ تسهیلات ازبانک ها ، موسسات مالی اعتباری مجاز

9-4 استفاده ازمنابع داخلی جهاددانشگاهی

9-5  درآمد ناشی از فروش اموال مازاد، اسقاطی یا تبدیل آنها

 

ماده 10- مدت فعالیت مرکز:

مدت فعالیت مرکز نامحدود است.

 

ماده 11- محل فعالیت :

محل اصلی فعالیت مرکز شهر تهران است و مرکز می‌تواند با تصویب شورای سیاستگذاری نسبت به ایجاد شعبه یا سرپرستی در سایرشهرها اقدام نماید.

 

ماده 12- تغییردراساسنامه:

هرگونه تغییردر مفاد این اساسنامه به پیشنهاد رییس مرکز، تایید شورای سیاستگذاری و باتصویب هیات‌امنای جهاددانشگاهی امکان‌پذیراست.

 

ماده 13- این اساسنامه در13 ماده و 1 تبصره در یکصد‌و‌پنجمین جلسه هیات امناء جهاددانشگاهی درتاریخ 31/2/87 به تصویب رسید و از زمان تصویب قابل اجراست.

 


 

[1] و [2]- اصلاحیه بر اساس مصوبه یکصد و سی و دومین جلسه هیات امنا مورخ 09/07/1393 که طی شماره 93/12645/ص مورخ 22/07/1393 از سوی ریاست جهاددانشگاهی به مرکز اطلاع رسانی بازار کار ابلاغ شد.

کلید واژه ها: اساسنامه مرکز اطلاع رسانی بازارکار بازارکار بازار کار کار

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۸