اساسنامه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

تعداد بازدید:۲۱۴۴

 

کلیات

منظور تحقق بخشی از وظایف جهاددانشگاهی مندرج در اساسنامه مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی و نیز کمک به رفع نیازهای توسعه و پویایی تحقیقات علمی کشور از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات الکترونیکی، " مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی " که این اساسنامه به اختصار " مرکز" نامیده می‌شود تاسیس می‌گردد.

 

ماده 1: هدف

هدف از تاسیس این " مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی " ترویج و اشاعه اطلاعات علمی، گسترش و ارتقاء خدمات اطلاع رسانی به محققان، سرعت بخشیدن به کاوشهای علمی و افزایش اثربخشی تحقیقات در کشور است .

 

ماده 2:‌ وظایف

1-   تشکیل بانکهای اطلاعاتی و ایجاد پایگاه اطلاعات الکترونیکی

2-   جمع‌آوری، سازماندهی، طبقه بندی و پردازش اطلاعات و مدارک علمی

3-   ارائه خدمات اطلاع رسانی به هنگام و موثر

4-   بررسی و تحقیق پیرامون روشهای نوین و سریع، جمع‌آوری و ارائه اطلاعات و مدارک علمی

5-  ایجاد و گسترش همکاریهای علمی و مبادله اطلاعات الکترونیکی با مراکز علمی - دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها بویژه کشورهای اسلامی و آسیایی در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی

6-   سنجش و ارزیابی توسعه علمی و فناوری کشور[1]

7-   ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر پایگاههای علمی داخلی و خارجی

8-   ارائه خدمات اطلاع رسانی به سازمانها، مراکز علمی و اجرایی از طریق عقد قرارداد

9-   تبادل اطلاعات متقابل میان بخشهای علمی، تولیدی و خدماتی جامعه

10-   برگزاری مجامع و انتشار نشریات در زمینه های تخصصی مرتبط [1]

11- تدوین و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی تخصصی [1]

 

ماده 3 : ارکام مرکز

1-   شورای علمی مرکز

2-   رئیس مرکز

 

ماده 4 : شورای علمی مرکز

ترکیب شورا

1-     رئیس جهاددانشگاهی (رئیس شورا)

2-     معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی (نایب رئیس شورا)

3-     رئیس مرکز (دبیر شورا) [1]

4-     یک نفر به نمایندگی هیات‌امنای جهاددانشگاهی به انتخاب "هیات"

5-     چهار نفر از اعضاء هیات علمی جهاددانشگاهی به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری و تایید رئیس جهاددانشگاهی

6-     رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی [1]

تبصره 1: معاونان مرکز بدون حق رای در جلسات شورا شرکت می نماید[1]

تبصره 2: احکام اعضای شورای علمی مرکز توسط رئیس جهاددانشگاهی برای مدت 3 سال صادر می‌گردد و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

 

ماده 5 : وظایف و اختیارات شورای علمی

1-     بررسی و تصویب برنامه‌های  کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مرکز براساس برنامه توسعه جهاددانشگاهی

2-     نظارت بر عملکرد مرکز

3-     تعیین خط مشی مرکز برای ارتباط با سایر مراکز علمی داخلی و خارجی

4-     تایید نشریات اطلاع رسانی و ارائه به مراجع ذیربط جهاددانشگاهی برای کسب مجوز انتشار

5-     تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز در چارچوب اساسنامه مرکز

6-     بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز و ارائه آن به هیات امناء

7-     بررسی و تصویب ترازنامه سالانه مرکز و ارائه آن به هیات امناء‌

8-     تصویب گزارش سالانه مرکز و ارائه آن به مرجع ذیربط

9-     بررسی و تایید تغییر اساسنامه مرکز و ارائه به هیات امناء‌ جهت تصویب

10-   تصویب آیین‌نامه داخلی شورا

 

ماده 6 : رئیس مرکز

رئیس مرکز از بین اعضاء هیات‌علمی جهاددانشگاهی براساس پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری و تایید هیات امناء طی حکم رئیس جهاددانشگاهی برای مدت 2 سال منصوب خواهد شد. انتصاب مجدد رئیس بلامانع است.

 

ماده 7 : وظایف و اختیارات رئیس مرکز

1-     اداره و هدایت مرکز برای انجام هرچه بهتر امور مربوط در چارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات

2-     اجرای مصوبات شورای علمی مرکز

3-     نظارت بر حسن اجرای فعالیت های مرکز

4-     استخدام، انتصاب، انفصال،‌ارتقاء‌ و پرداخت حقوق و مزایای اعضاء مرکز براساس مقررات و ضوابط جهاددانشگاهی

5-     صدور احکام بر اساس تشکیلات مصوب هیات امناء جهاددانشگاهی

6-     افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکها و موسسات اعتباری مطابق مقررات جهاددانشگاهی[1]

7-     تهیه و ارائه گزارش عملکرد سالانه به شورای علمی مرکز

8-     امضای اسناد مالی و اداری و اوراق تعهدآور در چارچوب آیین‌نامه مالی و  معاملاتی جهاددانشگاهی

9-     عقد قرارداد، پیگیری و اجرای پروژه‌های خدماتی مورد نیاز دستگاههای اجرایی و غیره

10-   تنظیم ترازنامه و بودجه سالانه و تفضیلی مرکز و ارائه به شورای علمی مرکز

11-   ارائه پیشنهاد تغییر اساسنامه به شورای علمی مرکز

12-   تهیه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مرکز و ارائه به شورای علمی مرکز

13-   نظارت بر حسن اجرای وظایف مسئولان و مدیران مرکز و ایجاد هماهنگی بین آنها

 

ماده 8 : مقررات مالی

مرکز از نظر مقررات مالی و معاملاتی مشمول آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی است .

 

ماده 9: منابع مالی

1-     کمک از بودجه عمومی کشور

2-     درآمدهای ناشی از ارائه خدمات تخصصی [1]

3-   جذب کمک های بلاعوض سازمانهای دولتی، خصوصی، اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب مقررات جهاددانشگاهی و ارائه گزارش آن به هیات امناء

4-     اخذ تسهیلات از بانک‌ها، موسسات مالی - اعتباری مجاز و همچنین منابع داخلی جهاددانشگاهی با مجوز رئیس جهاددانشگاهی

 

ماده 10: مدت فعالیت مرکز

مدت فعالیت مرکز نامحدود است.

 

ماده 11: محل فعالیت

محل اصلی فعالیت مرکز، شهر تهران است. مرکز می‌تواند در صورت تصویب رئیس جهاددانشگاهی شبکه‌های اطلاع رسانی منطقه‌ای دایر نماید.

 

ماده 12: تغییر در اساسنامه

هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه به پیشنهاد رئیس مرکز، تایید شورای علمی مرکز و با تصویب هیات امناء جهاددانشگاهی امکانپذیر خواهد بود.

 

ماده 13: این اساسنامه در 13 ماده و 2 تبصره در تاریخ20/7/83 در هشتاد وششمین جلسه هیات امناء ‌جهاددانشگاهی به تصویب رسید.


 

[1]- اصلاحیه بر اساس مصوبه جلسه 148 هیات امنا مورخ 15/12/1397 که طی شماره 19645/97/ص مورخ 26/12/1397 ابلاغ شد.

کلید واژه ها: اساسنامه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۸