آموزشی - آرشیو

بهره مندی ۳۵۰ فراگیر از آموزش زبان انگلیسیEIGHT  در خراسان جنوبی

بهره مندی ۳۵۰ فراگیر از آموزش زبان انگلیسیEIGHT  در خراسان جنوبی

مدیر کالج زبان های خارجی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به تالیف اولین مجموعه جامع ایرانی آموزش زبان انگلیسـی- EIGHT در جهاددانشگاهی گفت: جهاددانشگاهی استان به عنوان اولین واحد در کشور آموزش زبان را با این سری به صورت بین المللی و برای اتباع افغان از تابستان ۹۸آغاز کرده است.

ادامه مطلب