آموزشی - آرشیو

ویژه مدیران تعاونی‌ها و کارشناسان حوزه تعاون؛

کارگاه «آشنایی با اصول و قواعد بازاریابی و فروش در شرایط رکود اقتصادی» برگزار شد

معاون آموزشی و مدیر مرکز تجاری سازی فناوری و اشتغال جهاددانشگاهی خراسان جنوبی اظهار کرد: کارگاه اشنایی با اصول و قواعد بازاریابی و فروش در شرایط رکود اقتصادی با حضور ۱۰۰ نفر از مدیران تعاونی های استان و کارشناسان حوزه تعاون برگزار شد.

ادامه مطلب