مطالب مرتبط با کلید واژه

اساسنامه‌ سازمان فعالیت‌های قرآنی‌ دانشگاهیان کشور


اساسنامه‌ سازمان فعالیت‌های قرآنی‌ دانشگاهیان کشور

  مقدمه: انجام فعالیت های قرآنی و ترویج و تبلیغ علوم و معارف اسلامی، از بدو تأسیس جهاد دانشگاهی همواره از اولویت های راهبردی این نهاد بوده است. در این راستا تأسیس «سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور (جهاد دانشگاهی) گامی در جهت سازماندهی ...