پذیرش مقاله عضو گروه پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۶ کد : ۵۳۸۸ پژوهشی
تعداد بازدید:۶۴۲
مقاله دکتر سکینه کهنسال واجارگاه ، عضو گروه پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی پذیرش شد.
پذیرش مقاله عضو گروه پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، مقاله دکتر سکینه کهنسال واجارگاه، عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با عنوان" ارزیابی و مقایسه ویژگی های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی 14 اکوتیپ عناب در ایران " در مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی مورد پذیرش قطعی قرار گرفته و در اولویت چاپ قرار دارد.

 

کلید واژه ها: پذیرشمقالهجهاددانشگاهی خراسان جنوبیدکتر کهنسالمجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی