پذیرش مقاله عضو گروه پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در نشریه تحقیقات گیاهان دارویی ایران

۲۲ دی ۱۳۹۷ | ۰۸:۳۸ کد : ۴۵۷۹ پژوهشی
تعداد بازدید:۳۶۳
مقاله عضو گروه پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی  با عنوان"بررسی تنوع ژنتیکی، خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی اندام های مختلف اکوتیپ های عناب" در "نشریه علمی پژوهشی دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران" مورد پذیرش قطعی قرار گرفت.
پذیرش مقاله عضو گروه پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در نشریه تحقیقات گیاهان دارویی ایران

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، مقاله دکتر سکینه کهنسال واجارگاه، عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی و همکاران کمیته تخصصی گیاهان دارویی با عنوان"بررسی تنوع ژنتیکی، خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی اندام های مختلف اکوتیپ های عناب" در "نشریه علمی پژوهشی دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران" مورد پذیرش قطعی قرار گرفته و در اولویت چاپ قرار دارد.

گفتنی است، نشریه علمی پژوهشی دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران که توسط موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور منتشر می شود یکی از مجلات معتبر کشور در زمینه گیاهان دارویی است که منحصرا به چاپ جدیدترین نتایج تحقیقات محققین روی گیاهان دارویی می پردازد.

در این مقاله که برگرفته از نتایج تحقیقات طرح پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد خراسان جنوبی می باشد به مطالعه اهمیت استفاده از اکوتیپ های مرغوب عناب و همچنین تاثیر شناخت صفات مورفولوژیکی اکوتیپ‌های گیاه دارویی عناب در باغبانی پرداخته است.

یکی از اهداف اصلی اجرای طرح پژوهشی "مقایسه ارزیابی صفات مورفولوژیکی موجود در اکوتیپ های مختلف عناب" که مقاله حاضر نیز از نتایج اجرای آن است، که منجر به معرفی ظرفیت های بالا و تنوع قابل ملاحظه مورفولوژیکی بین اکوتیپ های استان خراسان جنوبی بوده و می توان از طریق تلاقی بین اکوتیپ های برتر عناب در خوشه های مختلف و آزمون نتاج آنها از طریق برنامه های به نژادی و انتخاب، نسبت به تولید ارقام با خصوصیات باغی مطلوب اقدام کرد.

طرح اجرایی کاربردی و موثر درکمک به ایجاد باغات یکسان از لحاظ تولید محصول، افزایش بازده در هکتار محصول و در نهایت افزایش درآمد باغبانان منطقه است.

کلید واژه ها: مقالهجهاددانشگاهی خراسان جنوبیپذیرشعضو گروه پژوهشی