تدوین اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاها با مسئولیت جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۸:۳۴ کد : ۱۹۰۰۷ پژوهشی
تعداد بازدید:۱۵۹
رئیس جهاددانشگاهی استان خبر داد: تدوین اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاها، در فاز دوم با مسئولیت جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی در حال اجراست.
تدوین اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاها با مسئولیت جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، جلال الدین صادقی با اشاره به اجرای طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاها گفت: در فاز دوم این طرح 135 روستای منتخب در قالب 18 دهستان از شهرستان های قائنات، فردوس، بشرویه، طبس و سرایان جهت بررسی پتانسیل های توسعه اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی بیان کرد: پیش بینی می شود این پروژه که با کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در حال اجراست طی شش ماه آینده خاتمه یابد.

صادقی، توصیف، تحلیل و تبیین وضع موجود روستاهای متتخب در این پروژه، اولویت بندی مزیت های نسبی، رقابتی و استراتژیک، قابلیت ها و تنگناهای منابع تولید جهت توسعه اقتصادی را از محورهای اصلی این پژوهش عنوان کرد.

وی ساماندهی اجرای این طرح را اینگونه بیان کرد: گروه پژوهشی مطالعات شهری و روستایی جهاد دانشگاهی با ساماندهی مراجعه متخصصان و کارشناسان به روستاها، تشکیل جلسات کانونی برای گردآوری اطلاعات در سطح روستاها، انجام مصاحبه با اهالی روستا و همچنین جذب مشاوران متخصص در حوزه توسعه روستایی اجرای این طرح را ساماندهی کرده‌است .

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی تصریح کرد:

در این پروژه فرصت های اشتغال مولد در روستاها شناخته خواهد شد و الگوهای بهره برداری از فرصت های شناسایی شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

صادقی ادامه داد: تاکید این فاز مطالعاتی بر شناسایی، بازتعریف و تکمیل زنجیره های ارزش است.

وی افزود: ترسیم زنجیره های مطلوب و پیشنهاد زنجیره ای جدید از مهم ترین خروجیهای علمی این طرح تحقیقاتی است.  

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت:فاز دوم این طرح برای هر روستا و همچنین برای هر دهستان به صورت جداگانه یک سند توسعه کاربردی  تنظیم خواهد شد تا برای افراد سرمایه گذار، مسئولان دستگاه های اجرایی ذیربط و بخشداران و دهیاران مورد استفاده قرار گیرد.

صادقی یادآور شد: با توجه به اهمیت حوزه کشاورزی به عنوان پیشران های اقتصادی توسعه روستاها و جایگاه محصولات استراتژیک استان در روند رونق اقتصادی منطقه در این پیمایش حوزه کشاورزی با محوریت گیاهان دارویی مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.