فردا برگزار می شود؛

اولین همایش ملی عناب

۰۲ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۷:۵۶ کد : ۱۰۸۸۲ پژوهشی
تعداد بازدید:۱۸۶
نخستین همایش ملی عناب روزهای سوم و چهارم شهریور امسال در استان برگزار می‌شود که رتبه نخست سطح زیرکشت و تولید این محصول را در کشور دارد.
اولین همایش ملی عناب

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، تاکنون ۹۳ مقاله به دبیرخانه این همایش از سراسر کشور ارسال شده که از این تعداد ۶۱ مقاله پذیرش شده است و در نهایت هشت مقاله در قالب سخنرانی و مابقی در قالب پوستر ارائه می‌شود.

برپایی نمایشگاه عکس و ایده‌های فناورانه از بخش‌های مهم این همایش خواهد بود

از اهداف همایش ملی عناب استفاده حداکثری از ارزش افزوده این محصول استراتژیک، گردآوری محققان و پژوهشگران حوزه عناب از سراسر کشور، انتقال تجربیات و خلق ثروت از مزیت‌های منطقه‌ای است

کشاورزی و منابع طبیعی، داروسازی، پزشکی و دامپزشکی، فرآوری، صنایع غذایی، اقتصاد و تجارت از محورهای همایش ملی عناب است و همزمان با برگزاری نخستین همایش ملی عناب از دستاوردهای جهاد دانشگاهی استان در حوزه‌های پژوهش و تجاری سازی رونمایی می‌شود.

: در حوزه دانش و تحقیقات، کتاب کاربردی با موضوع عناب و در حوزه تجاری سازی، سایت تجارت الکترونیک مرکز خدمات تخصصی گیاهاون دارویی استراتژیک با هدف دسترسی آسان و سریع مصرف کننده رونمایی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، تاکنون ۹۳ مقاله به دبیرخانه این همایش از سراسر کشور ارسال شده که از این تعداد ۶۱ مقاله پذیرش شده است و در نهایت هشت مقاله در قالب سخنرانی و مابقی در قالب پوستر ارائه می‌شود.

برپایی نمایشگاه عکس و ایده‌های فناورانه از بخش‌های مهم این همایش خواهد بود

از اهداف همایش ملی عناب استفاده حداکثری از ارزش افزوده این محصول استراتژیک، گردآوری محققان و پژوهشگران حوزه عناب از سراسر کشور، انتقال تجربیات و خلق ثروت از مزیت‌های منطقه‌ای است

کشاورزی و منابع طبیعی، داروسازی، پزشکی و دامپزشکی، فرآوری، صنایع غذایی، اقتصاد و تجارت از محورهای همایش ملی عناب است و همزمان با برگزاری نخستین همایش ملی عناب از دستاوردهای جهاد دانشگاهی استان در حوزه‌های پژوهش و تجاری سازی رونمایی می‌شود.

در حوزه دانش و تحقیقات، کتاب کاربردی با موضوع عناب و در حوزه تجاری سازی، سایت تجارت الکترونیک مرکز خدمات تخصصی گیاهاون دارویی استراتژیک با هدف دسترسی آسان و سریع مصرف کننده رونمایی خواهد شد.

کلید واژه ها: اولین همایش ملی عنابجهاددانشگاهی خراسان جنوبی