مطالب مرتبط با کلید واژه

تفسیر قرآن


سازمان فعالیت های قرآنی

سازمان فعالیت قرآنی سازمان فعالیت های قرآنی این معاونت در خراسان جنوبی یکی از سازمان های برتر می باشد که در مباحث قرآنی و ترویج آن در بین دانشگاه ها و محافل قرآنی استان از جایگاه ویژه ای برخوردار است بطوری ...