مطالب مرتبط با کلید واژه

هنور های تجسمی


فرهنگسرای ابن حسام

  امیر مددی پور مدیر فرهنگ‌سرای ابن‌حسام جهاددانشگاهی خراسان جنوبی   معرفی فرهنگ‌سرای ابن‌حسام در سال 96 با عنوان مرکز «نوع ب» با موضوع برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در قالب‌های متنوع برای دانشجویان استان آغاز به فعالیت کرد. این مرکز فصل نوینی از فعالیت‌های خود ...