مطالب مرتبط با کلید واژه

هنور های تجسمی


فرهنگسرای ابن حسام

امیر مددی پور مدیر فرهنگ سرای ابن‌حسام جهاددانشگاهی خراسان جنوبی   معرفی فرهنگ سرای ابن‌حسام با هدف انتقال واشاعه میراث فرهنگی وهنری این سرزمین به نسل جوان و ساختن هویت پربار و غنای روحی آنان شروع به فعالیت نموده و‌ کوشش میکند با تکیه ...