مطالب مرتبط با کلید واژه " ایسنا "


خبرگزاری ایسنا

سپیده قلندری سردبیر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خراسان جنوبی خبرگزاری دانشجویان ایران با هدف فعالیت خبری در تمام موضوعات مورد نیاز جامعه تاسیس گردید .تنها خبرگزاری تخصصی صرفا دانشجویی میباشد که توانسته تاکنون در راس دیگر خبرگزاری ها جایگاه ویژه ای ...

اساسنامه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

  [1]مقدمه با عنایت به نقش و جایگاه «رسانه» بعنوان وسیطه‌ای راهبردی در توسعه انسانی، به منظور نقش‌آفرینی دانشجویان و دانشگاهیان در عرصه رسانه‌های کشور که بالطبع موجب ارتقاء آگاهیهای علمی، فرهنگی، دینی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی و ... است و نیز ...