مطالب مرتبط با کلید واژه

علمی کاربردیموسسه آموزش علمی کاربردی

    موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی جهاددانشگاهی شعبه بیرجند  یکی از مراکز وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی است که با هدف تربیت و ارتقاء سطح مهارت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز کشور با اخذ مجوز از شورای گسترش وزارت علوم ...

شماره های تماس جهاددانشگاهی و مراکز وابسته

حوزه ریاست 056-32219356-8 مدیر دفتر رییس : داخلی 101 روابط عمومی : داخلی 124 کارشناس برنامه، بودجه و تشکیلات: داخلی 113 دفتر حراست 32219021   معاونت پشتیبانی 32219356-8 داخلی 104 امور مالی 32219356-8 مدیر و عامل ناظر مالی: داخلی 107 کارشناس مالی: داخلی 108 دبیرخانه و کارگزینی 32219356-8 داخلی 105 معاونت پژوهشی 32219356-8 داخلی 116 دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی : ...