مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزشی


فرهنگسرای ابن حسام(هنر و موسیقی)

امیر مددی پور مدیر فرهنگ سرای ابن‌حسام جهاددانشگاهی خراسان جنوبی   معرفی فرهنگ سرای ابن‌حسام با هدف انتقال واشاعه میراث فرهنگی وهنری این سرزمین به نسل جوان و ساختن هویت پربار و غنای روحی آنان شروع به فعالیت نموده و‌ کوشش میکند با تکیه ...

شماره های تماس جهاددانشگاهی و مراکز وابسته

حوزه ریاست 056-32219356-8 مدیر دفتر رییس : داخلی 101 روابط عمومی : داخلی 124 کارشناس برنامه، بودجه و تشکیلات: داخلی 113 دفتر حراست 32219021   معاونت پشتیبانی 32219356-8 داخلی 104 امور مالی 32219356-8 مدیر و عامل ناظر مالی: داخلی 107 کارشناس مالی: داخلی 108 دبیرخانه و کارگزینی 32219356-8 داخلی 105 معاونت پژوهشی 32219356-8 داخلی 116 دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی : ...