نشست برنامه ریزی سفر تیم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در جهادددانشگاهی برگزار شد

۱۶ تیر ۱۳۹۸ | ۰۸:۲۱ کد : ۹۳۳۲ عمومی
تعداد بازدید:۱۴۵
نشست برنامه ریزی سفر تیم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ۱۵ تیرماه در جهادددانشگاهی خراسان جنوبی برگزار شد.
نشست برنامه ریزی سفر تیم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در جهادددانشگاهی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، جلسه برنامه ریزی سفر تیم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در در این واحد برگزار شد .

صادقی، رییس واحد به بیان توضیحاتی در خصوص اهمیت این سفر و  بر لزوم آمادگی همکاران تأکید کرد.

کلید واژه ها: نشست برنامه ریزیکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلسجهاددانشگاهی خراسان جنوبی