ویژه مدیران حوزه های علمیه استان؛

دوره مدیریت ارتباط سازمانی در جهاددانشگاهی برگزار شد

۰۸ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۲:۱۶ کد : ۴۸۱۶۸ آموزشی
تعداد بازدید:۳۲
دوره مدیریت انگیزش کارکنان  و مدیریت ارتباط سازمانی ویژه مدیران مرکز خدمات حوزه های علمیه استان برگزار شد.
دوره مدیریت ارتباط سازمانی در جهاددانشگاهی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان خراسان جنوبی، الهام زنجیری از برگزاری مدیریت انگیزش کارکنان و مدیریت ارتباط سازمانی خبر داد.

مدیر مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت شماره 3 جهاددانشگاهی استان  گفت: دوره های مذکور برای مدیران مرکز خدمات حوزه های علمیه استان برگزار شد

وی  هدف از برگزاری دوره را آشنایی با فرایند و اصول برقراری ارتباط موثر تعریف و شناخت اهمیت ارتباطات آشنایی با موانع ارتباطی و کنترل موانع ارتباطات موثر آموزش فن بیان و زبان بدن موثر در ارتباطات آموزش مکالمات تلفنی موثر و بازاریابی مکالمات تلفنی آشنایی با بایدها و نبایدها در برقراری ارتباط و مدیریت افراد ناسازگار و سرکش و راهکارهایی جهت ایجاد و افزایش انگیزه تقویت روحیه همدلی و همکاریشاداب نمودن محیط کار برای خود و همکاران، خودکار بودن و خود انگیزشی بودن کارکنان عنوان کرد.

text to speech icon