پایان مرحله آموزش تسهیلگران طرح ارتقاء تاب آوری و توان افزایی اجتماعی در خراسان جنوبی

۲۶ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۹:۰۲ کد : ۲۹۱۸۳ آموزشی
تعداد بازدید:۷۳
معاون آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از پایان مرحله آموزش تسهیلگران طرح ارتقاء تاب آوری و توان افزایی اجتماعی در استان خبر داد.
پایان مرحله آموزش تسهیلگران طرح ارتقاء تاب آوری و توان افزایی اجتماعی در خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، مجتبی ابراهیمی با اشاره به اجرای طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی ویژه اقشار آسیب دیده و در معرض آسیب در دو مرحله، گفت: در این طرح کارفرما اداره کل امور زنان و خانواده استانداری بوده و جهاددانشگاهی استان نیز مجری طرح می باشد.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در این طرح، اهداف اجتماعی و اشتغال در حوزه کسب و کار خانگی برای افراد در نظر گرفته شده است، افزود: این آموزش ها بیشتر با هدف ارتقای سطح توانمندی افراد در نظر گرفته شده است چراکه در مفهوم تاب آوری اینطور بیان می کنیم که اشخاص بتوانند ضمن غلبه برمشکلات خود به کمک دیگران نیز بیایند و از طرف دیگر چون عمده مشکلات فعلی جامعه به مشکلات اقتصادی برمی گردد، بخشی از آموزش های این دوره نیز مرتبط با راه اندازی کسب و کارهای خانگی در نظر گرفته شده است.

ابراهیمی بیان کرد: مرحله اول برای توان افزایی و توسعه ظرفیت های مدرسین از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی - مشورتی  ویژه 20 نفر از نمایندگان اجتماعی به عنوان تسهیلگر محلی برگزار شد.

وی یادآور شد: مرحله دوم شامل آموزش جوامع محلی در حوزه های مختلف از طریق برگزاری نشست های آموزشی- مشارکتی توسط تسهیلگران سطح دو که در مرحله اول آموزش و مشاوره لازم را دیده اند برای تعداد حداقل 270 نفر از اعضای جوامع محلی با تاکید بر مناطق حاشیه نشین و آسیب پذیر و افراد در معرض آسیب در استان برگزار می شود.