انعقاد تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی مرکز قائنات و پارک علم و فناوری شهرستان

۱۵ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۵ کد : ۲۲۳۷۴ آموزشی
تعداد بازدید:۵۰۵
تفاهم نامه همکاری بین جهاددانشگاهی قائنات و پارک علم و فناوری شهرستان  به منظور گسترش فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی منعقد شد.
انعقاد تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی مرکز قائنات و پارک علم و فناوری شهرستان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد خراسان جنوبی، به منظور ایجاد و گسترش همکاری و همفکری در زمینه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی طی نشستی مشترک، تفاهم نامه ای بین مرضیه امینی به نمایندگی جهاددانشگاهی قائنات و سهیل وثوقی به نمایندگی از مرکز رشد واحدهای فناور قائنات به مدت  3سال شمسی منعقد شد.

تقویت و توسعه همکاری ها و رفع نیازهای طرفین در حوزه های مختلف کاری با استفاده از ظرفیت ها و امکانات متقابل برای بهره برداری بهتر از توانمندیها و فرصت های کاری و منابع موجود طرفین ؛ هدف عمده این تفاهم نامه است.

تعاملات آموزشی در حوزه آموزش های تخصصی کوتاه مدت با استفاده از ظرفیت طرفین، همکاری مشترک پژوهشی در حوزه های کاری مشترک، همکاری مشترک علمی در طرح های اقتصادی دانش بنیان و تجاری سازی دانش و فناوری، استفاده از منابع و توانمندی ها و امکانات طرفین در زمینه تالیف تدوین و نشر، توزیع کتب تخصصی و همچنین تهیه و تدوین متون و منابع آموزش مورد نیاز، همکاری در برگزاری و اجرای رویداد ها، همایش ها و مسابقات در حوزه همکاری مشترک این تفاهم نامه است.

text to speech icon