برگزاری سه دوره آموزش مجازی ویژه کارکنان سازمان تملیکی استان

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۶ کد : ۱۷۵۰۲ آموزشی
تعداد بازدید:۱۰۲
سه دوره آموزش مجازی ویژه کارکنان سازمان تملیکی استان برگزار شد
برگزاری سه دوره آموزش مجازی ویژه کارکنان سازمان تملیکی استان

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی،  دوره های آموزشی تنظیم قراردادها، جعل اسناد و حقوق شهروندی برای کارکنان سازمان اموال تملیکی استان بصورت مجازی برگزار شد.

هدف از برگزاری این دوره، آشنایی شرکت کنندگان با طرفین قرارداد، موضوع قرارداد، مدت قرارداد و تعهدات طرفین داوری/ دادگاهی، با معنی و مفهوم اسناد و ویژ گی های مختلف هر یک از انواع اسناد و مدارک ، جعل اسناد و راه های شناخت و پیشگیری از جعل اسناد و پیامد های حقوقی آن، رعایت بیش از پیش حقوق شهروندی، حریم امنیت عمومی و نحوه برخورد با ارباب رجوع بود.

 

 

کلید واژه ها: آموزش آموزش مجازی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی