علمی کاربردی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی غرفه برتر پنجمین نمایشگاه اشتغال استان شد

۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۱ کد : ۱۶۰۲۹ آموزشی
تعداد بازدید:۶۴
با توجه به ارزیابی های کمیته اجرایی پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی، علمی کاربردی جهاددانشگاهی به عنوان غرفه برتر این نمایشگاه معرفی شد.
علمی کاربردی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی غرفه برتر پنجمین نمایشگاه اشتغال استان شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی ، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی این واحد به عنوان غرفه برتر در بخش ارتباط رشته تحصیلی کارآفرینان پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی در سال ۹۸ معرفی شد.

کلید واژه ها: جهاددانشگاهی خراسان جنوبیعلمی کاربردی جهاددانشگاهیغرفه برترنمایشگاهاشتغال زایی