برگزاری نشست علمی تخصصی حقوق شهروندی در جهاددانشگاهی مرکز قائنات

۲۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۱۹ کد : ۱۴۰۹۹ فرهنگی
تعداد بازدید:۲۵۲
نشست علمی تخصصی حقوق شهروندی در جهاددانشگاهی مرکز قائنات  برگزار شد.
برگزاری نشست علمی تخصصی حقوق شهروندی در جهاددانشگاهی مرکز قائنات

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، نشست علمی و تخصصی حقوق شهروندی در جهاددانشگاهی مرکز قائنات برگزار شد.

مرضیه امینی، هدف دوره را آموزش مبانی حقوق شهروندی جهت ارائه وظایف شهرداری در قبال مردم و انتظارات متقابل شهرداری و مدیریت شهری از شهروندان جهت ساخت شهر ایده آل. عنوان کرد.

مدیر جهاددانشگاهی مرکز قائنات یاداور شد: جلسه دوم نشست در نیمه دی ماه برگزار می شود.