برگزاری نشست علمی تخصصی حقوق شهروندی در جهاددانشگاهی مرکز قائنات

۲۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۱۹ کد : ۱۴۰۹۹ فرهنگی
تعداد بازدید:۹۶
نشست علمی تخصصی حقوق شهروندی در جهاددانشگاهی مرکز قائنات  برگزار شد.
برگزاری نشست علمی تخصصی حقوق شهروندی در جهاددانشگاهی مرکز قائنات

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، نشست علمی و تخصصی حقوق شهروندی در جهاددانشگاهی مرکز قائنات برگزار شد.

مرضیه امینی، هدف دوره را آموزش مبانی حقوق شهروندی جهت ارائه وظایف شهرداری در قبال مردم و انتظارات متقابل شهرداری و مدیریت شهری از شهروندان جهت ساخت شهر ایده آل. عنوان کرد.

مدیر جهاددانشگاهی مرکز قائنات یاداور شد: جلسه دوم نشست در نیمه دی ماه برگزار می شود.