برگزاری کارگاه آموزشی قانون کار و امور روابط کارگری، کارفرمایی در جهاددانشگاهی

۰۸ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۴ کد : ۱۰۰۴۲ آموزشی
تعداد بازدید:۱۸۱
کارگاه آموزشی قانون کار و امور روابط کارگری، کارفرمایی به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزشی قانون کار و امور روابط کارگری، کارفرمایی در جهاددانشگاهی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، کارگاه آموزشی قانون کار به منظور آموزش، بررسی و تشریح قوانین کار با رویکرد روابط کارگری و کارفرمایی در سازمان ها و شرکت ها برای مدیران و کارفرمایان به هت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی  برگزار شد.

دراین کارگاه تخصصی، شرکت کنندگان با ابعاد مختلف حقوقی کار و مقررات ناظر بر آن و همچنین تعهدات متقابل فی مابین کارفرمایان و کارگران و نیز تکالیف قانونی مدیران در برابر وزارت کار آشنا شدند .

دراین دوره مفاهیمی همچون آشنایی با مفاهیم قانون کار، آموزش ساختار و قواعد قانون کار، ساعات کار، مرخصی ها، مزد و شرایط کار، شرایط اخراج، فسخ قرارداد و استعفای کارگران، شناخت نکات مهم و اجرایی قانون کار ، آگاهی از جدیدترین بخشنامه ها و اصلاحات قانون کار، آشنایی با عدول از موارد قانون کار، جرایم و مجازات ها، شمول و عدم شمول قانون کار، جایگاه توافقات کارگر و کارفرما و بررسی مشکلات پیش آمده ناشی از قراردادهای کارفی ما بین کارگران و کارفرمایان را ارائه. شد.