فرم درخواست همکاری

درخواست همکاری با جهاد دانشگاهی
 • جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از دارندگان مدارک ذیل جهت همکاری در پروژه تحقیقاتی دعوت به همکاری می نماید. مقاطع کارشناسی ارشد، دانشجوی دکتری و دکتری : -جغرافیا(برنامه ریزی شهری و روستایی) - اقتصاد «آشنا به مباحث برنامه ریزی استراتژیک» جهت توضیحات بیشتر با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایید : 05632219357 - داخلی 124
  0
 • مشخصات فردی و تحصیلی:
  1
 • نام*
  2
 • 3
 • نام خانوادگی*
  4
 • آخرین مقطع تحصیلی*
  5
 • رشته تحصیلی*
  6
 • شماره موبایل*
  7
 • بارگذاری مدارک :
  8
 • ارسال رزومه*فایل های خود را ارسال کنید ارسال
   9