فرم درخواست همکاری

درخواست همکاری با جهاد دانشگاهی
 • جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از دارندگان مدارک ذیل جهت همکاری در مرکز قائنات دعوت به همکاری می نماید. (امکان همکاری بصورت امریه نیز موجود دارد) مقاطع کارشناسی و بالاتر در رشته های : - کامپیوتر - زبان انگلسی - حسابداری - علوم تربیتی (گرایش برنامه ریزی آموزشی) - مدیریت - علوم آزمایشگاهی جهت توضیحات بیشتر با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایید : 056-32524800
  0
 • مشخصات فردی و تحصیلی:
  1
 • نام*
  2
 • 3
 • نام خانوادگی*
  4
 • آخرین مقطع تحصیلی*
  5
 • رشته تحصیلی*
  6
 • شماره موبایل*
  7
 • بارگذاری مدارک :
  8
 • ارسال رزومه*فایل های خود را ارسال کنید ارسال
   9