افتتاح کارگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی در روستای دستگرد

۲۱ آبان ۱۳۹۸ ۲۰

کارگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی در روستای دستگرد با  حضور رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت مشاغل خانگی و مسئولان استانی افتتاح شد.