نشست خبری رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی به مناسبت سی و نهمین سالگرد تأسیس جهاددانشگاهی

۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ۲۰