آغاز مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان در بیرجند

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰