سمینار آموزشی تفکر سیستمی

۲۱ فروردین ۱۳۹۸ ۲۱

سمینار تفکر سیستمی با حضور استاد علیرضا مهرجردی، تنها همکار رسمی مایکروسافت در ایران به همت جهاددانشگاهی خراسان جنوبی ، ۲۰ فروردین ماه در بیرجند برگزار شد.