نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان - خراسان جنوبی