آزمون استخدامی سه گانه - مرکز آزمون جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

۲۱ تیر ۱۳۹۹ ۲۷

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، برگزاری آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد، نهضت سواد آموزی و شرکت صنایع شیر ایران به همت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی و با حضور 352 داوطلب زن و مرد 20 تیرماه برگزار و به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، با رعایت تمامی پروتکل ها و تدابیر بهداشتی همراه بوده است.