آموزشی

با محوریت آموزش و اشتغال صورت گرفت؛

همکاری سازمان‌های مردم نهاد با جهاد دانشگاهی در قالب ایده‌های فناورانه

معاون آموزش جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت: جلسه بررسی ابعاد همکاری جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با سازمان‌های مردم نهاد، با محوریت آموزش و اشتغال برگزار شد.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی حل و فصل اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی برگزار شد

ابراهیمی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از برگزاری کارگاه آموزشی حل و فصل اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی با یکدیگر با هدف آشنایی کارکنان حقوقی با احکام قانون اساسی و چگونگی رفع این اختلافات خبر داد.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی اتصال به بازار کار

کارگاه آموزشی اتصال به بازار کار با حضور برند بین المللی در جهاددانشگاهی خراسان جنوبی برگزار شد. مجتبی ابراهیمی در گفت ‌وگو با روابط عمومی اظهار کرد: طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در قالب قراردادی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی و به منظور کمک به حل مشکل توسعه مشاغل خانگی، مهرماه سال گذشته به امضا رسید.

ادامه مطلب