آموزشی - آرشیو

جهاددانشگاهی خراسان جنوبی مجری برگزاری آزمون استخدامی نهضت سوادآموزی

جهاددانشگاهی خراسان جنوبی مجری برگزاری آزمون استخدامی نهضت سوادآموزی

مدیر اجرایی مرکز آزمون جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از برگزاری آزمون استخدامی نهضت سواد آموزی در استان خبر داد و گفت: در صورت مساعد بودن شرایط  این آزمون ۲۲ فروردین ماه ۹۹ برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب