رئیس واحد

تعداد بازدید:۲۸۲۳

 

جلال الدین صادقی

رئیس جهاد دانشگاهی واحد خراسان جنوبی

 

 

آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۳۹۷