رئیس واحد

 

جلال الدین صادقی

رئیس جهاد دانشگاهی واحد خراسان جنوبی

 

 

تعداد بازدید:۲۸۲