شماره های تماس جهاددانشگاهی و مراکز وابسته

تعداد بازدید:۳۱۸

حوزه ریاست

056-32219356-8

مدیر دفتر رییس : داخلی 101
روابط عمومی : داخلی 124
کارشناس برنامه، بودجه و تشکیلات: داخلی 113


دفتر حراست

32219021

 


معاونت پشتیبانی

32219356-8

داخلی 104


امور مالی

32219356-8

مدیر و عامل ناظر مالی: داخلی 107

کارشناس مالی: داخلی 108


دبیرخانه و کارگزینی

32219356-8

داخلی 105


معاونت پژوهشی

32219356-8

داخلی 116

دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی : داخلی 116


معاونت فرهنگی

32219356-8

داخلی 112

خبرگزاری ایسنا و ایکنا : داخلی 109 و 110

مرکز افکارسنجی (ایسپا) : داخلی 111

 


معاونت آموزشی

32219356-8

داخلی 118

 


مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت شماره یک

32219001

 


کالج زبان های خارجی

32455126

(مدیریت)

32455304

(مسئول ثبت نام)


جهاددانشگاهی مرکز قائنات

32524800

32525800

 


سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال

32219356-8

داخلی 119


بانک خون بند ناف

32219187

09155613072


موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز بیرجند

32207298

32207073

مدیریت امور آموزشی: داخلی 111

مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی  و مدیر گروه حقوق : داخلی 120

امور مالی: داخلی 104

دانش آموختگان: داخلی 108

بایگانی و امور نظام وظیفه: داخلی103

آموزش 32207056

 


مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی 

32219102

 


مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی استراتژیک خراسان جنوبی(بیرناب)

32219101


فرهنگ سرای ابن حُسام 

322455162

کلید واژه ها: جهاددانشگاهی خراسان جنوبیریاستحراستروابط عمومیکارشناس بودجهپشتیبانیآموزشیفرهنگمجتمع تحقیقات گیاهان داروییفرهنگسرای ابن حسامعلمی کاربردیتماس با مادفتر تلفنزبان

آخرین ویرایش۲۱ بهمن ۱۳۹۸