آرشیو اخبار

در راستای طرح ملی "ایران مرز پرگهر"صورت گرفت؛

بازدید دانشجویان از مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: اردوی دانشجویی " ایران مرز پرگهر" با حضور دانشجویان دفتر دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی از مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان برگزار شد.

ادامه مطلب