فرهنگی - آرشیو

دهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران در خراسان جنوبی برگزار می شود

دهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران در خراسان جنوبی برگزار می شود

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری دهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان به همت سازمان دانشجویان جهادددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: این مناظرات ۲۵ لغایت ۲۷ آبان ماه  سال جاری در خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب

تقدیر رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از مدیر مرکز افکارسنجی(ایسپا)

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از عفت خسروی زادنبه، مدیر مرکز افکارسنجی این واحد به دلیل عملکرد بسیارخوب مرکز افکارسنجی در انجام طرح نظرسنجی انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری تقدیر و تشکر کرد.

ادامه مطلب