مطالب مرتبط با کلید واژه

فرهنگسرای ابن حسام


افتتاح نمایشگاه به رنگ زندگی

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از افتتاح نمایشگاه آثار هنری دانشجویان با عنوان" به رنگ زندگی" در فرهنگسرای ابن حسام جهاددانشگاهی خبر داد.

ادامه مطلب

فرهنگسرای ابن حسام

امیر مددی پور مدیر فرهنگ سرای ابن‌حسام جهاددانشگاهی خراسان جنوبی   معرفی فرهنگ سرای ابن‌حسام با هدف انتقال واشاعه میراث فرهنگی وهنری این سرزمین به نسل جوان و ساختن هویت پربار و غنای روحی آنان شروع به فعالیت نموده و‌ کوشش میکند با تکیه ...

شماره های تماس جهاددانشگاهی و مراکز وابسته

حوزه ریاست 056-32219356-8 مدیر دفتر رییس : داخلی 101 روابط عمومی : داخلی 124 کارشناس برنامه، بودجه و تشکیلات: داخلی 113 دفتر حراست 32219021   معاونت پشتیبانی 32219356-8 داخلی 104 امور مالی 32219356-8 مدیر و عامل ناظر مالی: داخلی 107 کارشناس مالی: داخلی 108 دبیرخانه و کارگزینی 32219356-8 داخلی 105 معاونت پژوهشی 32219356-8 داخلی 116 دبیرخانه علمی آسیب های اجتماعی : ...