مطالب مرتبط با کلید واژه " اساسنامه مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی "


اساسنامه مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی

  مقدمه : فعالیت‌های ترویجی و تبلیغی در خصوص اندیشه های ناب بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس جهاددانشگاهی و به طور ویژه پس از ارتحال آن رهبر یگانه یکی از اولویتهای کاری و راهبردی این نهاد بوده است. تاسیس "مرکز فرهنگی ...