کارگاه کودک و دین

۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۹

کارگاه کودک و دین با رویکرد ارتقاء سطح دانش، مهارت و سلامت بانوان به همت معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی برگزار شد.