کارگاه کودک و دین۹

کارگاه کودک و دین

کارگاه کودک و دین با رویکرد ارتقاء سطح دانش، مهارت و سلامت بانوان به همت...

نشست خبری EIGHT۵

نشست خبری EIGHT

پروژه EIGHT گام بلند متخصصان در آموزش زبان انگلیسی با رویکرد ایرانی و اسلامی که...

سمینار آموزشی تفکر سیستمی۲۱

سمینار آموزشی تفکر سیستمی

سمینار تفکر سیستمی با حضور استاد علیرضا مهرجردی، تنها همکار رسمی مایکروسافت...

نمایشگاه توانمندی های معدنی خراسان جنوبی۱۳

نمایشگاه توانمندی های معدنی خراسان جنوبی

نمایشگاه توانمندی های معدنی خراسان جنوبی به همت جهاددانشگاهی استان برگزار...