غرفه جهاددانشگاهی در پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی استان۳۶

غرفه جهاددانشگاهی در پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی استان

جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با حضور در نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی از...

سمینار تله های زندگی۲۱

سمینار تله های زندگی

سمینار تله های زندگی به همت معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی و با...

اردوی دانشجویی ایران مرز پرگهر۱۶

اردوی دانشجویی ایران مرز پرگهر

اولین اردوی دانشجویی دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در قالب...

افتتاح کارگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی در روستای دستگرد۲۰

افتتاح کارگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی در روستای دستگرد

کارگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی در روستای دستگرد با  حضور رییس دبیرخانه...

سفر یک روزه مدیرعامل ایسنا به خراسان جنوبی۱۷

سفر یک روزه مدیرعامل ایسنا به خراسان جنوبی

دکتر متقیان، مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان (ایران ) ایسنا در سفر به خراسان...

همایش خودت را باور کن۱۲

همایش خودت را باور کن

مایش «خودت را باور کن» با محوریت اعتماد به نفس و خودباوری به همت معاونت...

نخستین کمیته آموزش استان در جهاددانشگاهی۱۰

نخستین کمیته آموزش استان در جهاددانشگاهی

نخستین کمیته آموزش استان ذیل کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان به...

کارگاه کسب درآمد از پرورش گیاهان دارویی۵

کارگاه کسب درآمد از پرورش گیاهان دارویی

کارگاه کسب درآمد از پرورش گیاهان دارویی توسط مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی...