سمینار آموزشی تفکر سیستمی۲۱

سمینار آموزشی تفکر سیستمی

سمینار تفکر سیستمی با حضور استاد علیرضا مهرجردی، تنها همکار رسمی مایکروسافت...

نمایشگاه توانمندی های معدنی خراسان جنوبی۱۳

نمایشگاه توانمندی های معدنی خراسان جنوبی

نمایشگاه توانمندی های معدنی خراسان جنوبی به همت جهاددانشگاهی استان برگزار...