نشست بررسی روند اجرای طرح ملی مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی خراسان جنوبی۱۵

نشست بررسی روند اجرای طرح ملی مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

سفر دکتر محمدصادق بیجندی، معاون آموزشی جهاددانشگاهی کشور و سرکارخانم...

آزمون استخدامی سه گانه  - مرکز آزمون جهاددانشگاهی خراسان جنوبی۲۷

آزمون استخدامی سه گانه - مرکز آزمون جهاددانشگاهی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، برگزاری آزمون استخدامی...

سمینار سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان۱۱

سمینار سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان

سمینار سرمایه گذاری در بورس برای تازه واردان امروز، 27خردادماه با رعایت...

بازدید منتخب مردم قاینات وزیرکوه در مجلس از مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی۱۰

بازدید منتخب مردم قاینات وزیرکوه در مجلس از مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

سلمان اسحاقی، منتخب مردم قاینات وزیرکوه در مجلس به همراه محمد عرفانی، رئیس...

بابونه؛ مرهم سبز۱۰

بابونه؛ مرهم سبز

گل بابونه - مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان...

غرفه جهاددانشگاهی در پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی استان۳۶

غرفه جهاددانشگاهی در پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی استان

جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با حضور در نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی از...

سمینار تله های زندگی۲۱

سمینار تله های زندگی

سمینار تله های زندگی به همت معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی و با...